Strategiska innovationsagendor

Till grund för de strategiska innovationsprogrammen ligger strategiska innovationsagendor. Aktörer inom ett område har tillsammans formulerat vision och mål samt definierat behov och strategier för utveckling av ett innovationsområde. Utgångspunkten var att möta samhällsutmaningar, skapa tillväxt och stärka Sveriges konkurrenskraft inom området.

De mest besökta innovationsagendorna

<p>50 miljarder enheter kommer att vara uppkopplade i världen år 2020. Svensk industri måste vara med i utvecklingen.</p>
<p>Telekom, nätverksbaserade tjänster och tillverkande industrins höga automationsnivå kan placera Sverige i framkant inom spridande och användande av de enorma mängder data som skapas.</p>
<p>Additiv tillverkning förändrar sättet vi designar, tillverkar och använder varor och produkter. Genom additiv tillverkning kan konsumenter direkt påverka produktutveckling, design, leveranser och logistik.</p>
<p>Ett brett insatspaket för både hårda och mjuka värden ska göra sektorn fortsatt mycket konkurrenskraftig och hållbar inför framtiden.</p>
<p>Agendan har målet att Sverige 2030 ska vara ett av världens främsta länder för långsiktigt hållbar produktion utifrån ekologiska, ekonomiska och sociala perspektiv.</p>
<p>Denna agenda fokuserar på havsvågor och havsströmmar för elproduktion. </p>
<p>Genom en nära samverkan mellan aktörer inom bland annat akademin, industrin och vårdsektorn ska Personalized Medicine för cancer implementeras inom svensk hälso- och sjukvård.</p>
<p>Smartare elektroniksystem är nödvändiga för hållbar industriell tillväxt och samhällets utveckling.</p>
<p>Arbetar för att få fler medicintekniska idéer att implementeras i vården, effektivisera hälso- och sjukvården samt stärka den medicintekniska industrin.</p>
<p>Denna agenda identifierar relevanta förbättringsområden och<br />lyfter fram alternativa utvecklingsinsatser avseende arbetsorganisationen i<br />skolan.</p>
<p>Det är dags att göra infrastrukturbyggandet mer effektivt och skapa hållbara innovationer för framtidens gröna infrastruktur.</p>
<p>En agenda för ett hållbart samhällsbyggande och maximerad brukarnytta genom effektiv informationshantering.</p>
<p>Nya sätt att leda och organisera innovation syftar till att ge organisationer en förmåga att kontinuerligt och proaktivt förändra sin verksamhet.</p>
<p>Nanoteknik skapar nya möjligheter för svensk tillverkningsindustri och tjänstesektor.</p>
<p>Visionen är att göra Sverige till världens främsta nod för modets digitalisering, där syftet är att bygga miljömässigt uthålligt mode.</p>
<p>Automatiserade transportsystem utgör ett nytt och utmanande område för Sverige. </p>
<p>Hållbar sjukvård är ett område där det finns stora möjligheter till att utveckla, kommersialisera och exportera både tjänster och produkter.</p>
<p>Agendan rekommenderar ett antal åtgärder som tar oss ett steg mot visionen att Sverige år 2022 ska vara den ledande nationen inom området processindustriell IT och automation (PiiA).</p>
<p>Det framtida samhället är till för alla generationer, där det aktiva åldrandet bör vara en naturlig del.</p>

Övriga innovationsagendor

Här hittar du övriga agendor sorterade efter område.

Senast uppdaterad 28 augusti 2017

Statistik för sidan