Strategiska innovationsprogram

Strategiska innovationsagendor

Till grund för de strategiska innovationsprogrammen ligger strategiska innovationsagendor. Aktörer inom ett område har tillsammans formulerat vision och mål samt definierat behov och strategier för utveckling av ett innovationsområde. Utgångspunkten var att möta samhällsutmaningar, skapa tillväxt och stärka Sveriges konkurrenskraft inom området.

De mest besökta innovationsagendorna

Övriga innovationsagendor

Här hittar du övriga agendor sorterade efter område.