Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hållbar precisionshälsa

Med satsningen Hållbar precisionshälsa vill Vinnova mobilisera för innovation som gör att fler kan leva ett längre liv i hälsa. Vi vill möjliggöra förebyggande, träffsäkra och jämlika insatser.

Sverige och världen står inför angelägna och komplexa hälsoutmaningar. Covid-pandemin visade hur hälsofrågor påverkar hela samhället. Folksjukdomar brer ut sig och ojämlikheten i vilka som drabbas är tydlig. Antibiotikaresistensen och riskerna för pandemier ökar. Vårt sjukvårdssystem är fragmentiserat med många aktörer och sjukvårdskostnaderna ökar. 

Idag läggs samhällets resurser främst på diagnos och behandling, och ytterst lite på främjande och förebyggande åtgärder. Det finns stora möjligheter att spara pengar och ge fler ett längre liv i hälsa om vi tänker nytt.

Innovation behövs för att ställa om

För att möta utmaningarna behövs innovation i bred bemärkelse och ett sammanhållet perspektiv på hälsa. Vi behöver ha ett helhetsperspektiv och arbeta mer förebyggande. Det handlar inte enbart om medicinska insatser, utan även om att anpassa vår livsstil och vår miljö.  

Nya teknologier och digitalisering revolutionerar diagnostik, behandling och prevention, inte minst tack vare nya möjligheter att få tillgång till och använda data för att bygga kunskap om individuella förutsättningar. 

Sverige har god tillgång till data från omfattande register, biobanker och journalsystem. TIllsammans med sjukvård och forskning av hög kvalitet och flera starka innovationskluster ger det Sverige goda förutsättningar att ta ett globalt ledarskap. Samtidigt ökar den globala konkurrensen och Sveriges position utmanas.

Vi mobiliserar för att hitta lösningar

Med satsningen Hållbar precisionshälsa mobiliserar Vinnova för innovation inom hälsa och life science. I utforskande dialog med många perspektiv identifierar vi utmaningar som kan lösas med innovation. Smart användning av data och samskapande är viktiga nycklar för att lyckas. Det gör vi för att det skapar nya tillväxtmöjligheter för Sverige och gör oss till en innovativ kraft i en hållbar värld.

Vi finansierar strategiska innovationsmiljöer och projekt

Vi är med och finansierar flera strategiska innovationsprogram och andra strategiska innovationsmiljöer och projekt som spelar en avgörande roll i utvecklingen av hållbar precisionshälsa.

Hitta finansiering

Kalender

Frågor?

Om du vill veta mer om vad som händer i området eller hur du kan bidra, kontakta oss.

Anders Brinne

Handläggare

+46 8 473 31 49

Senast uppdaterad 3 april 2024

Sidansvarig: Anders Brinne

Statistik för sidan