Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Regeringsuppdrag att följa den svenska life science-sektorn

Life science är ett viktigt näringslivsområde för Sverige. För att kunna identifiera trender och utvecklingsbehov har Vinnova fått i uppdrag att kartlägga svenska life science-företag på årsbasis. Här kan du följa vårt regeringsuppdrag med årliga analyser av life science-sektorn.

Life science - sektorn bidrar till landets export, kompetensförsörjning och innovationskraft. En livskraftig life science-sektor är därför en viktig komponent i Sveriges förmåga att attrahera investeringar, talanger och internationella samarbeten

Regeringen gav i augusti 2021 Verket för innovationssystem (Vinnova) i uppdrag att analysera den svenska företagspopulationen inom life science-sektorn. Syftet är att utveckla en metod som skapar kontinuerlig statistik över företagspopulationen som kan följas över tid. Uppdraget genomförs i dialog med representanter för näringsliv, branschorganisationer och regioner. Återkommande kartläggningar ger oss en djupare förståelse för sektorn och är viktiga underlag för utveckling av ändamålsenliga insatser och politik som kan bidra till att långsiktigt stärka Sverige som ledande life science-nation. Därför är det av stort värde att utvecklingen av den svenska företagspopulationen inom life science i detalj kan beskrivas, kvantifieras och följas över tid.

Hur arbetar vi?

Vinnova arbetar inom ramen för regeringsuppdraget med att utveckla en långsiktig och i hög utsträckning automatiserad metod för att identifiera, beskriva och möjliggöra kontinuerlig statistikuppföljning av företagspopulationen inom life science-sektorn. Parallellt med att uppdaterad statistik tas fram fortsätter arbetet med att utveckla metoden och göra statistiken ännu mer relevant och användbar.

Hur rapporteras uppdraget?

Vinnova ska rapportera statistik årligen till Regeringskansliet. Vart tredje år, med start 2024, ska rapporten ha en bredare ansats med fördjupad rapportering om ett särskilt relevant område.

Den första rapporten överlämnades till Regeringskansliet i april 2023 och finns att läsa via länk nedan.

Nästa statistikrapport kommer att överlämnas till regeringen den 16 oktober 2024 tillsammans med den första fördjupningsrapporten med fokus på deep tech. 

Till rapporten 2023

Frågor?

Emelie Falk

Handläggare

+46 8 473 31 77

Jonas Tranell

Handläggare

+46 8 473 30 73

Senast uppdaterad 31 maj 2024

Statistik för sidan