Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Regeringsuppdrag att följa den svenska life science-sektorn

Här kan du följa vårt regeringsuppdrag med årliga analyser av life science-sektorn.

Life science-sektorn är en betydande och kraftigt växande sektor i svenskt näringsliv med stark export och högt förädlingsvärde. Samtidigt är företagen i sektorn svåra att identifiera i företagsstatistiken. Vår målsättning är att utveckla en metod för att lättare kunna identifiera dessa företag.

Hur arbetar vi?

Just nu har vi två spår:

Det första spåret är en uppdatering av den befintliga databasen som används för tidigare rapporter av sektorn, den senaste 2018 av Tillväxtanalys. Här är ambitionen att leverera en rapport i april 2023.

Det andra spåret är mer långsiktigt – här arbetar vi med begreppet life science, kopplat till affärssegment och hur företagen i sektorn kan identifieras och följas över tid. Vi undersöker möjligheterna att bygga en modell för automatiserad åtkomst av datamängder från olika källor, samt tittar på vägar för att göra analyser tillgängliga i ett användarvänligt gränssnitt, så att de kan bli till nytta för aktörerna i systemet.

Vi arbetar i ett projektteam med en intern styrgrupp, en extern referensgrupp och, framöver, även i tät dialog med aktörerna i ekosystemet. 

Hur rapporteras uppdraget?

Uppdraget är långsiktigt och ska rapporteras årligen. Vart tredje år, med start 2024, ska myndigheten bredda och fördjupa rapportering från ett särskilt relevant område. 

Frågor?

Emelie Falk

Handläggare

+46 8 473 31 77

Karin Stenström

Handläggare

+46 8 473 31 52

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan