Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

En socialt hållbar industri

Industri betyder mycket för alla i Sverige – genom arbeten direkt eller indirekt kopplade till industrin, produkter vi köper och konsumerar samt dess påverkan på vår miljö och livsvillkor. Påverkan kan vara positiv, men ibland är den negativ. Därför behöver vi ständigt arbeta för att förbättra förutsättningar, arbetssätt och påverkan från svensk industri – på människa, natur och samhälle.

Genom att stödja innovation inom området kan vi bidra till trygga och säkra arbetsplatser med en kompetent och jämställd arbetskraft. Det i sin tur kan bidra till att uppnå de globala målen inom Agenda 2030.

Nedan är exempel på tre sätt som Vinnova arbetar med industrin för att främja hållbar utveckling, med speciellt fokus på en socialt hållbar industri. 

Trygga och säkra arbetsplatser 

Ett arbete i svensk industri ska inte utgöra någon risk för människors psykiska eller fysiska hälsa. Det innebär att innovation behövs för säkrare produktion och transporter – men innovation behövs i lika hög utsträckning för arbetskulturen mellan medarbetare. Digitalisering och automatisering spelar stor roll i denna utveckling, tillsammans med ett nytänkande inkluderande arbetssätt som främjar hälsosamma arbetsmiljöer. 

Kompetent och jämställd arbetskraft 

Svensk industri står för en stor andel av anställningarna i svenskt näringsliv och av näringslivets investeringar i forskning och utveckling. Idag fördelas dock inte möjligheterna jämnt mellan människor med olika kön eller bakgrunder. Vinnova vill bidra till insatser för en mer jämställd arbetskraft och arbetsplatskultur och för kompetensförsörjning och livslångt lärande. 

Inkluderande och värdeskapande industrier 

All industri påverkar människor, natur och samhällen på olika sätt. Genom styrning, kunskapsutbyten och innovation kan vi minimera den negativa påverkan som uppstår och samtidigt också möjliggöra positivt värdeskapande. Utgångspunkten inom detta område är brett och inkluderar bland annat arbeten med: 

  • ekosystem och ekosystemtjänster, 
  • biodiversitet och biologisk mångfald, 
  • vatten-, luft- och markföroreningar, 
  • dialog, samråd och konfliktförebyggande åtgärder, 
  • transparens och social acceptans,
  • effektiva och rättssäkra tillståndsprocesser,
  • kultur, natur och turism i samspel med industriell verksamhet.

Projekt som bidrar till en socialt hållbar industri

Följande projekt har finansierats av Vinnova för att bidra till en socialt hållbar industri

Senast uppdaterad 29 mars 2023

Statistik för sidan