Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Transformativa teknikområden - banbrytande teknik

Vinnova pekar särskilt ut och stödjer utvecklingen av fyra teknikområden som bedöms ha stor potential att bidra till banbrytande förändring som gynnar samhällen, miljö och människor.

Dessa fyra är:

  1. Artificiell intelligens (AI)
  2. Extended reality (XR)
  3. Kvantteknologi
  4. Nästa generations trådlösa teknik och infrastruktur (6G)

- De fyra är utvalda på grund av en kombination av potential och relevans, hur stor påverkan de bedöms få på vårt samhälle och möjligheterna att använda dem för att stärka svensk tillväxt och nå våra stora samhällsmål som en hållbar omställning och hela Agenda 2030. Tiden är nu inne att se till att Sverige har kapabla innovationssystem och kan bygga kapacitet och förmåga inom de här transformativa teknikområdena, säger Fredrik Weisner, områdesledare för Digital omställning.

Senast uppdaterad 23 april 2024

Statistik för sidan