Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nästa generations digitala system och lösningar

Uppkopplade system, data, AI och annan avancerad teknik har fått en alltmer central roll och driver förändring inom många sektorer. Vi möter specifika behov och möjliggör utveckling av nästa generations digitala system och lösningar tillsammans med näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället. 

Genom finansiering inom innovationsområden som säkra dataplattformar, end-to-end AI, modell- och simuleringsdriven utveckling, edge-computing och autonoma system bidrar vi till nästa generations avancerade, kraftfulla och säkra digitala lösningar. Här finns den största delen av Vinnovas insatser inom digital omställning. Till exempel merparten av satsningarna inom programmet Avancerad digitalisering.

Senast uppdaterad 23 april 2024

Statistik för sidan