Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nästa generations infrastruktur och system

Genom avancerad digitalisering och nya transformativa tekniker kan svensk industri och samhälle ta nästa steg i den digitala utvecklingen. Vi ser hur uppkopplade system, data, AI och annan teknik har fått en alltmer central roll och driver förändring inom många sektorer.

Vinnovas roll är att stötta den avancerade digitalisering som möjliggör nästa generations infrastruktur och system. Det gör vi genom finansiering av grundläggande kapacitet och förmågor som till exempel innovationsinfrastruktur, test- och demoanläggningar. Vi skapar förutsättningar för att utveckla och locka spetskompetens och dataförmågor till Sverige. Och vi mobiliserar aktörer samt finansierar innovationsprojekt inom både industri och offentlig sektor.

Genom finansiering inom innovationsområden som säkra dataplattformar, end-to-end AI, modell- och simuleringsdriven utveckling, cybersäkerhet och autonoma system bidrar vi till nästa generations avancerade, kraftfulla och säkra digitala lösningar.

Senast uppdaterad 5 september 2023

Statistik för sidan