Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Bianca Dochtorowicz arbetar med innovation på internationell nivå

Att få arbeta med hållbar samhällsutveckling genom innovation var en av sakerna som fick handläggare Bianca Dochtorowicz att söka sig till Vinnova. – Jag gillar att vara i händelsernas centrum, där innovation och hållbarhet blir till verklighet i internationell kontext – och i min arbetsroll är det en del av vardagen.

Bianca Dochtorowicz. Foto: Stefan Bohlin

Vad har du arbetat med tidigare?

– Jag har tidigare jobbat med att främja svensk export och investering genom att hjälpa svenska företag att öka sin globala försäljning. Parallellt med detta har jag även hjälpt internationella företag att undersöka investeringsmöjligheter i Sverige. Jag har arbetat både utomlands och i Sverige med fokus på affärsutveckling i olika roller, allt ifrån konsult till chef.

Varför sökte du dig just till Vinnova?

– Jag var nyfiken på Vinnovas verksamhet som Sveriges innovationsmyndighet, som jag kommit i kontakt med i mitt tidigare arbete med export- och investeringsfrämjande. Jag kände att jag ville arbeta mer med policyutveckling, forskning och innovation i ett tidigt stadie i utvecklingscykeln. Samtidigt ville jag fortsätta arbeta nära andra Team Sweden-aktörer, organisationer och näringslivet. Att dessutom få arbeta med internationella frågor i den breda portföljen som Vinnova har – både vad gäller aktiviteter och tematiska områden – lockade mig att söka jobbet.

Vilken är din roll på Vinnova?

– Jag arbetar som handläggare på avdelningen för internationellt samarbete. Jag följer innovationsprojekt och skapar samt vidareutvecklar processer för internationellt samarbete. Det handlar bland annat om frågor som rör innovation, forskning, policy, handel och investeringar.

– Vi försöker skapa förutsättningar för samarbeten mellan aktörer i Sverige och internationellt. I våra forsknings- och utvecklingsprojekt ligger fokus på bland annat akademi, industri, offentlig sektor och civilsamhället. Vi arbetar med bilaterala utlysningar, strategiska projekt och en rad andra gemensamma aktiviteter.

– En annan del av mitt jobb handlar om att handlägga projekt – de projekt som blir de faktiska resultaten av samarbetena mellan svenska och internationella aktörer. Det rör sig om forsknings- och utvecklingsprojekt med fokus på samhällsutmaningar inom till exempel smarta städer, hälsa, resor och transporter, cirkulär och biobaserad ekonomi eller industri och material.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det är otroligt roligt och givande att få arbeta med innovation, då det också ger möjligheten att påverka hur Sverige samarbetar med andra länder inom detta område. På sikt är man med och stärker internationell samverkan. Jag tycker verkligen om att det är en bred palett av arbetsuppgifter, där jag får vara med och skapa förutsättningar men även följa projekten under deras genomförande. Och sist men inte minst, möjligheten att få jobba med alla kunniga, framåtblickande och lösningsorienterade människor både på Vinnova och externt. Vi får tillsammans vara med och påverka innovation både i Sverige och internationellt – och i förlängningen skapa hållbara lösningar på viktiga samhällsutmaningar.

Vad innebär det att arbeta som handläggare i internationell kontext?

– Att arbeta som handläggare på Vinnova innebär att försöka skapa rätt möjligheter och samarbeten för forskning och utveckling mellan Sverige och andra länder. Man jobbar behovsinriktat, försöker hitta synergier och skapa gemensamma projekt mellan Sverige och andra länder. Därför är det viktigt att även kunna skapa och underhålla nätverk och relationer med kontakter både i Sverige och internationellt. Rollen är både utmanande och mångsidig och ger en möjlighet att vara med och påverka i viktiga frågor som driver vårt samhälle framåt.

Senast uppdaterad 30 maj 2024

Statistik för sidan