Vinnovas allmänna villkor för bidrag

För att få finansiering behöver du följa våra allmänna villkor. Till exempel finns villkor om rapportering, projektavtal och vad som händer om du inte följer villkoren.

Du hittar alltid villkoren i beslutet om bidrag, och här på webben. Engelska versioner av dokumenten finns på vår engelska webbplats.

I ditt beslut finns ibland även särskilda villkor som lägger till, tar bort eller ändrar något i våra allmänna villkor. Därför är det viktigt att läsa de villkor som finns i beslutet.

Vinnovas allmänna villkor för bidrag 2019, en projektpart (pdf)

Vinnovas allmänna villkor för bidrag 2019, flera projektparter (pdf)

Hjälp att förstå och uppfylla villkoren

Vi vill gärna göra det enklare att förstå och uppfylla villkoren för vår finansiering. Därför har vi tagit fram guider för några av dem.

Blanketten Projektparts godkännande

Alla parter i projektet ska lämna in blanketten Projektparts godkännande, där ni åtar er att uppfylla våra villkor och genomföra projektet enligt er beskrivning i ansökan.

Blankett för Projektparts godkännande Guide till blanketten Projektparts godkännande (pdf)

Stödberättigande kostnader

Våra villkor beskriver vilka kostnader som vi kan täcka, det vill säga vilka kostnader som är stödberättigande. I vår guide förtydligar vi vilka kostnader det är, och hur ni beräknar och redovisar dem.

Guide till Vinnovas villkor om stödberättigande kostnader (pdf)

Nyttjanderätt till resultat

I vår guide förtydligar vi vårt villkor om nyttjanderätt (licens).

Guide till Vinnovas villkor om nyttjanderätt (§7.2) (pdf)

Hjälp att skriva avtal i projektet

För projekt där mer än en organisation samarbetar finns villkoret att träffa ett projektavtal. Vår guide hjälper er att komma igång.

Avtalsguide (pdf)

Revisorsintyg 

Projekt som får bidrag med tre miljoner kronor eller mer ska enligt våra allmänna villkor bifoga revisorsintyg i samband med slutrapporten.

Detta intyg ska utföras av en kvalificerad revisor. Är bidragsmottagaren en kommun, ett landsting, en statlig myndighet, ett universitet eller en högskola kan revisorsintyget även utföras av en kommunal yrkesrevisor eller internrevisor.

Nedanför finns en mall för revisorintyget samt en instruktion till revisorns granskning.

Mall revisorsintyg (docx)Instruktion till revisors granskning av bidragsprojekt (pdf)

Vi granskar projekt regelbundet

Varje år utför vi minst 50 fördjupade granskningar av våra bidragsprojekt. Rätten att granska ett projekt följer av våra allmänna villkor (se § 8.1, Allmänna villkor). Den gäller under projekttiden och i tio (10) år efter sista utbetalning, dock minst i fem (5) år från det att slutrapport inkommit till Vinnova.

Vi kan välja att granska både pågående och avslutade projekt. Vilka projekt som väljs ut för att granskas görs både slumpvis och utifrån vad vi anser kan innebära hög risk.

Granskningen utförs av externa revisorer.

Om vi misstänker brott i projekt, polisanmäler vi.

Tidigare villkor

Ni ska alltid följa de villkor som gällde när ni fick beslutet om bidrag. De här villkoren gäller för de flesta av de projekt som vi beviljade finansiering före 1 januari 2019.

Vinnovas allmänna villkor för bidrag, 2018 (pdf)

Vinnovas allmänna villkor för bidrag, 2017 (pdf)

Vinnovas allmänna villkor för bidrag, 2016 (pdf)

Vinnovas allmänna villkor för bidrag, 2015 (pdf)

Vinnovas allmänna villkor för bidrag, 2014 (pdf)

Vinnovas allmänna villkor för bidrag, 2013 (pdf)

Frågor?

Om du undrar över något är du välkommen att kontakta den person som är ansvarig för ditt specifika erbjudande. Varje erbjudande har en utlysningsansvarig som står som kontaktperson på sidan om erbjudandet.

Så ansöker du om finansiering

<p>Sök bland våra erbjudanden för att hitta finansiering som passar ert projekt och lär dig mer om hur ni ansöker om finansiering och rapporterar ett projekt.&nbsp;</p>
Senast uppdaterad 6 november 2019   |   Sidansvarig: Anna Oback   |   Statistik för sidan