Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Fellow Ingrid Odlén

Ingrid Odlén är civilingenjören som gick från struktur vid Lunds tekniska högskola till dynamik i Silicon Valley. Med hjälp av ett utbildningsstipendium fann hon sin mission i mötet mellan akademi, entreprenörskap och innovation.

Några veckor innan sin ingenjörsexamen råkade Ingrid Odlén se en annons för ett utbildningsstipendium vid Nordic Innovation House i Palo Alto, via Wallenbergstiftelserna. Drygt sex månader senare lämnade hon Silicon Valley med ovärderliga erfarenheter och kontakter samt en känsla av att ha hittat hem.

Du gick direkt från examen vid Lunds tekniska högskola till att bli Junior Fellow vid Nordic Innovation House i Silicon Valley. Hur upplevde du mötet mellan akademi och en något mer snabbrörlig miljö?

Jag rörde mig en hel del i startupkretsar vid sidan av studierna, även om man fick leta lite mer i Lund jämfört med i Silicon Valley. Jag har dock alltid älskat att befinna mig i mötet mellan akademi och näringsliv. Tack vare Stanford University och Vinnovas närvaro på campus (via Wallenberg Research Link) fick jag genast möjlighet att samarbeta med professorer parallellt med att coacha startups och nätverka.

Vad fick du konkret göra under ditt halvår som fellow? Vilken inriktning fick du möjlighet till i din roll?

Jag gjorde allt möjligt. Allt från att vara mentor på Stanford, coacha interns på Volvo och göra AI-konst till att arrangera events samt coacha startups. Min inriktning blev att jag, som ingenjör, fick möjlighet att knyta akademiska band, både för mig själv och för Vinnova.

Går det att på något enkelt sätt att sammanfatta styrkan i innovationssystemet i Silicon Valley kontra det i Sverige? Och vice versa, hur kunde du stärka innovationssystemet på plats med dina erfarenheter från Sverige?

Kombinationen av stort ekonomiskt kapital och kompetens gör Silicon Valley unik, och Stanford har varit starkt bidragande till detta. Sedan har regionen en arbetskultur som skiljer sig från den svenska. Folk jobbar hårt och är ständigt ute efter nya utmaningar, bland annat på grund av att ingen sitter säkert. På Nordic Innovation House pratade vi ständigt om de "nordiska värderingarna", med det menas till exempel jämställdhet och arbetsmoral. Och en stor del av deras arbete går ut på att lyfta dessa.

Vad bär du med dig idag från din tid i Silicon Valley? Hur har det påverkat dig i dina val som yrkesperson och människa?

Min tid som fellow har skapat stora möjligheter för mig. Dels har jag fått ovärderliga kontakter i regionen, dels insikter kring vad jag kräver av en arbetsplats. Jag har alltid känt mig bred i mina intresseområden och haft svårt att välja en väg som passar mig. Tack vare min tid i Silicon Valley känner jag nu att jag kan lyckas genom att skapa min egen väg.

Frågor?

Nordic Innovation House

Samarbete mellan nordiska statliga organisationer

Nordic Innovation House (NIH) i Palo Alto, är sedan sommaren 2014 ett samarbete mellan nordiska statliga organisationer med närvaro i Silicon Valley. Här ingår Vinnova, Innovation Norway, Team Finland, Innovation Center Denmark och Innovation Center Iceland.

Syfte

Syftet med NIH är att underlätta för nordiska startups att effektivt kunna dra nytta av ekosystemet i dalen. Det är värdefullt i de tidiga faserna, då mycket innovation återstår, inte bara produktinnovation, utan lika mycket avseende affärsmodeller, distributionsmodeller, intäktsmodeller och så vidare. Naturligtvis är det också värdefullt i uppskalningsfasen. Ett ytterligare syfte är höja medvetenheten i Silicon Valley om Norden och nordisk högteknologi och entreprenörskap.

Fysiska arbetsplatser och mötesrum

Förutom tillgång till nätverk och mentorer erbjuder NIH även fysiska arbetsplatser och mötesrum, som kan tjäna som ett basläger vid tillfälliga besök i området, eller som en första landningsplats vid etableringen.

Antal medlemmar

NIH har cirka 180 nordiska startups som medlemmar, och hade under 2017 över 5000 besökare. Sedan 2017 finns även Nordic Innovation House i New York.

Läs mer på Nordic Innovation House webbplats

Senast uppdaterad 24 februari 2020

Statistik för sidan