Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Följ upp resultat

Vinnova följer upp de projekt vi finansierar, eftersom vi vill se vilka effekter vår investering har i samhället och för Sverige. Vi vill också se hur vi kan utveckla våra satsningar, för att göra så stor nytta som möjligt. Vi följer upp projekten både medan de pågår och efter att de är avslutade.

Guide för effektmätning av innovationsprojekt

Guiden riktar sig till dig som driver ett innovationsprojekt med finansiering från Vinnova eller en annan finansiär.

I guiden kommer du att få ta del av grunderna i effektmätning, så du behöver inte vara expert på uppföljning eller utvärdering. För dig som redan har en del förkunskaper fungerar guiden som en bra uppfräschning och i sista kapitlet finns tips på fördjupad läsning.

Guiden ska fungera som ett stöd för att definiera resultat och effekter, att sätta realistiska mål och utforma projektet så att ni kan följa upp och sprida de resultat och effekter som projektet bidragit till. Den har tagits fram under vintern 2022 av Ramboll Management Consulting på uppdrag av Vinnova.

Guide för effektmätning av innovationsprojekt - version 2

Mallar för effektmätning av innovationsprojekt

 

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att se videoklipp från YouTube. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Se videon på separat webbplats i separat fönster

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att se videoklipp från YouTube. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Se videon på separat webbplats i separat fönster

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att se videoklipp från YouTube. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Se videon på separat webbplats i separat fönster

Senast uppdaterad 23 oktober 2023

Statistik för sidan