Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Följ upp resultat

Vinnova följer upp de projekt vi finansierar, eftersom vi vill se vilka effekter vår investering har i samhället och för Sverige. Vi vill också se hur vi kan utveckla våra satsningar, för att göra så stor nytta som möjligt. Vi följer upp projekten både medan de pågår och efter att de är avslutade.

Guide för effektmätning av innovationsprojekt

Guiden riktar sig till dig som driver ett innovationsprojekt med finansiering från Vinnova eller en annan finansiär.

I guiden kommer du att få ta del av grunderna i effektmätning, så du behöver inte vara expert på uppföljning eller utvärdering. För dig som redan har en del förkunskaper fungerar guiden som en bra uppfräschning och i sista kapitlet finns tips på fördjupad läsning.

Guiden ska fungera som ett stöd för att definiera resultat och effekter, att sätta realistiska mål och utforma projektet så att ni kan följa upp och sprida de resultat och effekter som projektet bidragit till. Den har tagits fram under vintern 2022 av Ramboll Management Consulting på uppdrag av Vinnova.

Guide för effektmätning av innovationsprojekt

Senast uppdaterad 22 juni 2023

Statistik för sidan