Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Framtida EU-program för hållbara livsmedelssystem

Vinnova planerar att delta i ett framtida EU-partnerskap med fokus på hållbara matsystem. De första utlysningarna inom partnerskapet beräknas öppna under 2024.

Vinnova och Formas har i en förberedande fas arbetat med det nya europeiska partnerskapet Sustainable food systems for people, planet and climate. Under april skickade vi in en ansökan om att delta i partnerskapet. Vi beräknar att de första utlysningarna inom partnerskapet öppnar under 2024.

Partnerskapet ska ta sig an komplexiteten i livsmedelssystemet efter att råvaran har producerats, efter primärproduktionen, för säkrare och hälsosammare dieter som produceras hållbart över hela världen.

Läs mer om partnerskapet

Senast uppdaterad 16 november 2023

Statistik för sidan