Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Framtida EU-program för hållbara livsmedelssystem

Vinnova planerar att delta i ett framtida EU-partnerskap med fokus på hållbara matsystem. De första utlysningarna inom partnerskapet beräknas öppna under 2024.

Vinnova har tillsammans med Formas i en förberedande fas arbetat med det nya europeiska partnerskapet Sustainable food systems for people, planet and climate. Under april skickade vi in en ansökan om att delta i partnerskapet och efter sommaren beslutade EU-kommissionen om beviljande. I slutet av november hölls ett nationellt dialogmöte med information och möjlighet att ställa frågor och visa intresse för partnerskapet som nu går under namnet FutureFoodS. 

Vi beräknar att de första utlysningarna inom partnerskapet öppnar tidigast under andra halvan av 2024.

Läs mer om partnerskapet

Inspelning från dialogmöte: Europas nya partnerskap inom mat (30 nov 2023)

Senast uppdaterad 12 februari 2024

Statistik för sidan