Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Framtidens matproduktion

Jordbruket är en viktig sektor för arbetstillfällen, industriell utveckling och landsbygdsutveckling. Det är också ett område med stora möjligheter att bidra till hållbar omställning.

De totala växthusgasutsläppen som är kopplade till svenskt jordbruk motsvarade drygt 20 procent av de totala nationella utsläppen under 2018. Förändrad livsmedelsproduktion och konsumtion är en förutsättning för att nå Agenda 2030, miljömålen och folkhälsomålen. För att skapa framtidens jordbruk behöver både producenter, förädlingsled, distributörer, policyaktörer och konsumenter bidra.

Stor innovationspotential inom lantbruket

Sverige har goda förutsättningar att ställa om livsmedelssystemet mot ökad konkurrenskraft och hållbart resursutnyttjande. Vi har stark miljöpolitik, hög djurvälfärd, låg användning av antibiotika och säker livsmedelsproduktion. Dessutom är vi ett land med hög generell innovationsförmåga.

Ansvaret för en förändrad produktion och konsumtion ligger hos aktörer i samtliga delar av systemet, inte på enskilda producenter och konsumenter. Genom att identifiera och analysera alla aktörer och aktiviteter som berörs av framtidens jordbruk kommer Vinnova att utveckla insatser som bidrar till omställning och konkurrenskraft i en av Sverige viktigaste sektorer.

Senast uppdaterad 15 november 2021

Statistik för sidan