Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Fellow Rickard Mosell

Ingen annan plats i världen kan mäta sig med Silicon Valley när det kommer till entreprenöriell kraft. Tillväxten och förmågan i innovationssystemet är enastående. För Rickard Mosell har det varit oerhört lärorikt och förmånligt att få bidra på plats genom Wallenbergstiftelsernas utbildningsstipendium. Under nästan ett års tid har han kunnat tränga in på djupet och förstå dynamiken i regionen.

Med mer än 20 års erfarenhet från det svenska innovationssystemet, tar Rickard Mosell med sig nya insikter tillbaka till Sverige. Insikter som hjälper honom, Business Sweden och andra aktörer att ytterligare vässa vårt nationella erbjudande till svenska och internationella entreprenörer.

Du har under 10 månader varit senior rådgivare vid Vinnovas kontor i Silicon Valley. Vad har du gjort?

Det är svårt att i korta ordalag sammanfatta alla intryck, det jag har gjort och upplevt. Men enkelt uttryckt så har jag representerat Sverige i det nordiska samarbete som manifesteras genom Nordic Innovation House. Det är ett ”co-working space” som även är hemvist för ett livligt nätverk och en mötesplats för alla entreprenörer i Silicon Valley.

Hur skulle du beskriva nyttan och effekten av att du har funnits tillgänglig på plats i regionen?

Min närvaro har gett unika möjligheter och förtroende att stödja nordiska startups, universitet och myndigheter. Det värdet hade jag aldrig kunnat skapa från distans. Dessutom har jag fått en djupare förståelse (vilken jag även kunnat förmedla till andra) för vad som utvecklas här i regionen, och som på sikt kommer att få global spridning med fundamental påverkan på vårt samhälle.

Hur summerar du lärdomarna längs med vägen? Vad tar du med hem?

Det jag tar med mig är hastigheten, riskvilligheten, prestigelösheten och mängden pengar som satsas här. Visst, det gäller att vara vaksam på de fallgropar som onekligen finns. Men jag ser fantastiska möjligheter att kombinera det bästa av våra respektive världar. Något som möjliggör för oss att i framtiden skapa och behålla fler internationellt konkurrenskraftiga bolag i Sverige.

Vad skulle du säga till någon som funderar på fellowship i Silicon Valley? Vem passar för det här?

It’s a blast! Den här möjligheten är för alla som har skapat sig en gedigen innovationsplattform i Sverige och nu vill ta sitt kunnande och förståelse till en högre nivå. I Silicon Valley välkomnas du rätt in i Champions League vad gäller startups, innovation och entreprenörskap. Vart du än vänder dig här, kommer du att möta aktörer med excellens i varje del och detalj av utförandet.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Grundades: 1917

Sedan stiftelsen grundades har 24 miljarder kronor, varav 1,7 miljarder kronor årligen de senaste åren, beviljats till excellent forskning och utbildning. Detta gör Stiftelsen till Sveriges största privata forskningsfinansiär och en av de största i Europa.

Läs mer på webbplatsen för Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

Nordic Innovation House

Samarbete mellan nordiska statliga organisationer

Nordic Innovation House (NIH) i Palo Alto, är sedan sommaren 2014 ett samarbete mellan nordiska statliga organisationer med närvaro i Silicon Valley. Här ingår Vinnova, Innovation Norway, Team Finland, Innovation Center Denmark och Innovation Center Iceland.

Syfte

Syftet med NIH är att underlätta för nordiska startups att effektivt kunna dra nytta av ekosystemet i dalen. Det är värdefullt i de tidiga faserna, då mycket innovation återstår, inte bara produktinnovation, utan lika mycket avseende affärsmodeller, distributionsmodeller, intäktsmodeller och så vidare. Naturligtvis är det också värdefullt i uppskalningsfasen. Ett ytterligare syfte är höja medvetenheten i Silicon Valley om Norden och nordisk högteknologi och entreprenörskap.

Fysiska arbetsplatser och mötesrum

Förutom tillgång till nätverk och mentorer erbjuder NIH även fysiska arbetsplatser och mötesrum, som kan tjäna som ett basläger vid tillfälliga besök i området, eller som en första landningsplats vid etableringen.

Antal medlemmar

NIH har cirka 180 nordiska startups som medlemmar, och hade under 2017 över 5000 besökare. Sedan 2017 finns även Nordic Innovation House i New York.

Läs mer på Nordic Innovation House webbplats

Senast uppdaterad 20 november 2019

Statistik för sidan