jdfhjkrghjerg

Välkommen till Vinnova!

Sök finansiering

Stänger om 16 dagar
Stänger om 16 dagar
<p><span>För företag, idéburna organisationer eller offentlig verksamhet som har en ny smart lösning som kan skapa positiva samhällseffekter. Vill ni utveckla och testa den i en relevant användarmiljö?</span></p>
Stänger om 10 dagar
Stänger om 10 dagar
<p>Vi riktar oss till vård- och omsorgsgivare med innovativa idéer som inkluderar någon typ av medicinsk teknik. Det kan handla om att använda befintlig teknik på ett nytt sätt eller utveckla eller implementera ny teknik som väsentligt kan förbättra det kliniska utfallet eller effektivisera vården.&nbsp;</p>
Stänger om 14 månader
Stänger om 14 månader
<p>Vinnova söker innovationer som gör livet enklare genom att finansiera digitala hjälpmedel som ökar människors funktionsförmåga och undanröjer hinder för delaktighet. Sista ansökningsdatum för bedömningstillfälle 1 är den 12 februari 2019 kl 14.00.</p>
Stänger om 11 dagar
Stänger om 11 dagar
<p><span>Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt med aktörer längs hela värdekedjan för smarta elektroniksystem. Projekten kan beröra allt från sensorer via byggsätt till integrerade elektronikprodukter.</span></p>
Planerad till maj 2019
Planerad till maj 2019
<p>Innovation och samverkan är viktigare än någonsin och nödvändigt för att uppnå ett hållbart samhälle. Därför finansierar vi i Utmaningsdriven innovation (UDI) samverkansprojekt som långsiktigt arbetar med att lösa samhällsutmaningar för att bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030.</p>
Öppnar om 3 dagar
Öppnar om 3 dagar
<p>Är du forskare eller har ett företag med verksamhet i Sverige? Då kan ni söka finansiering för forskningsprojekt inom flygteknik. Forskningsprojekten kan pågå upp till fem år, ska koordineras av industrin. Forskningsprogrammet finansieras av Vinnova och Försvarsmakten i samverkan.</p>
<p>I vår steg för steg-översikt berättar vi hur det går till att söka och få finansiering från oss.</p>

I fokus

14 feb 2019

Nyligen presenterade en statlig utredning förslag för hur högskolan kan styras i framtiden. Vinnova välkomnar utredningen, men pekar på behovet av tydligare drivkra...

06 feb 2019

Ett nytt centrum för forskning och innovation inom artificiell intelligens har invigts vid Lindholmen Science Park i Göteborg. Vinnova är med och finansierar centre...

<p>Utvecklingen inom artificiell intelligens har potential att leda till genomgripande förändringar i våra liv, i arbetslivet och för hela samhället. Vad krävs för att AI ska bidra till det samhälle vi önskar? Vilka kunskaper behöver vi?</p>
<p>Vinnova satsar på att göra policyutveckling smartare. Så kallade policylabb bidrar till att möta nya samhällsbehov, förändra regelverk och förenkla för innovationer som stärker hållbar samhällsutveckling.</p>

Händer hos oss

19

feb 2019

Grundkurs i finansiella frågor inom Horisont 2020

29

mar 2019

Smart policyutveckling bidrar till viktigt utveckling. Slutpresentation av Vinnovas arbete med Smart policyutveckling/policylabb

31

mar 2019

Hannovermässan 2019 - Sweden Co-Lab

Vinnova på Facebook

< span style="display:none">hidden