Välkommen till Vinnova!

Sök finansiering från oss

Stänger om 10 veckor
Stänger om 10 veckor

Vi stödjer projekt som kan lösa en samhällsutmaning genom innovationer och bred samverkan mellan olika sektorer. Resultaten ska tydligt bidra till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

I vår steg för steg-översikt berättar vi hur det går till att söka och få finansiering från oss.

I fokus

17 nov 2017

Vinnova satsar 25 miljoner på innovationslabb för att få fram nya metoder som kan minska segregationen. I ett av initiativen ska nyanlända utveckla och bygga småhus...

15 nov 2017

En innovativ flerspråkig digital pedagogisk tjänst som ska hjälpa nyanlända elever att nå målen i skolan, digitalisering av dricksvattenverk för säkrare vattenförsö...

Våra prioriterade områden

Har du vad som krävs för att vara med i arbetet att ersätta fossilbaserade produkter med biobaserade innovationer?

Så arbetar vi med den digitala revolutionen för att möjliggöra nya produktionsmetoder och affärsmodeller.

Så arbetar vi för att möta framtidens sociala och ekonomiska utmaningar i städerna.

Digitaliseringen av vården och utveckling av biologiska läkemedel är några av de spännande utmaningarna inom hälsoinnovationer.

Så arbetar Vinnova för att klara klimatutmaningarna och bidra till att samhället använder transporter smartare och effektivare.

Händer hos oss

21

nov 2017

Lär dig mer om Horisont 2020

22

nov 2017

Informationsmöte om Utmaningsdriven innovation

23

nov 2017

Hur kan forskningsresultat från fordonsindustrin bidra till Agenda 2030?

27

nov 2017

Så inför du agila arbetssätt

27

nov 2017

Informationsdag om Horisont 2020