jdfhjkrghjerg

Välkommen till Vinnova!

Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet är världens största satsning på forskning och innovation och har en total budget på runt 80 miljarder euro.
<p>Offentlig sektor st&aring;r inf&ouml;r stora f&ouml;r&auml;ndringar f&ouml;r att m&ouml;ta morgondagens samh&auml;llsutmaningar. D&auml;rf&ouml;r driver Vinnova ett strategiarbete f&ouml;r att bli skarpare i v&aring;rt st&ouml;d.</p>

Mest sökta erbjudanden just nu

Stänger om 11 dagar
Stänger om 11 dagar
<p>Vi finansierar samverkansprojekt som p&aring; l&aring;ng sikt kan l&ouml;sa samh&auml;llsutmaningar och bidra till h&aring;llbarhetsm&aring;len i Agenda 2030.</p>
Stänger om 9 dagar
Stänger om 9 dagar
<p>Finansiering f&ouml;r sm&aring; nystartade f&ouml;retag som vill v&auml;xa i Sverige och har en innovativ aff&auml;rsid&eacute; som klarar sig i internationell konkurrens.</p>
Nästa bedömning om 30 dagar
Nästa bedömning om 30 dagar
<p>Vi s&ouml;ker innovationer som g&ouml;r livet enklare. Genom att finansiera digitala hj&auml;lpmedel &ouml;kar vi m&auml;nniskors funktionsf&ouml;rm&aring;ga och undanr&ouml;jer hinder f&ouml;r delaktighet.</p>