Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Cassandra Marshall bidrar till att svenska aktörer arbetar mer systematiskt med innovation

Kreativa och skapande arbetssätt i kombination med stort eget ansvar. Handläggaren Cassandra Marshall på avdelningen Innovationsledning bidrar till att svenska organisationer blir bättre på att arbeta innovativt.

"De kunskaper och lärdomar vi fångar i våra projekt vill vi sprida till fler verksamheter"

Kreativt skapande och en stor portion eget ansvar. Orden är Cassandra Marshalls som är handledare på avdelningen Innovationsledning och beskriver vad hon söker i sin framtida kollega när enheten nu utökar.

Varför blev det Vinnova för dig?

– Att få jobba i gränslandet mellan praktik och akademi lockade mig till Vinnova. Jag har tidigare jobbat i telekombranschen med att driva innovationsprojekt. Jag ville fördjupa mig i de frågorna och då är Vinnova en utmärkt plats.

Berätta om ditt arbete med programmet Innovationsledning och organisering?

– Målsättningen är att få verksamheter i privat, offentlig och ideell sektor att arbeta mer genomtänkt och systematiskt med innovation och visa på att det lönar sig. Ett exempel är en satsning där vi ger bidrag till tjänsteutövare som får möjlighet att samverka med forskare och kommuner genom olika workshops där alla tre parter diskuterar och prövar hur man kan leda och organisera innovationsarbete. Vi utreder just nu om det är ett bra sätt för Vinnova att gå in med stöd – ger det bra resultat, utvecklas det kunskap, modeller, metoder och verktyg för innovationsledning?

– De kunskaper och lärdomar vi fångar i våra projekt vill vi sprida till flera verksamheter i privat, offentlig och ideell sektor för att öka deras förmåga till innovation. Under två till tre år följer vi projekten vi finansierar och arrangerar seminarier och konferenser i utbildande syfte.

 

Vad är det bästa med ditt arbete?

– Att få jobba med innovation! Mitt jobb känns inte bara roligt, det är även angeläget och intressant. Området innovationsledning både fascinerar och driver mig. Jag möter många kompetenta och intressanta människor i mitt jobb och jag upplever att jag har ett kreativt arbete med stort ansvar. Att få titta på och ansvara för frågor som ligger i absolut framkant som utvecklar företag och organisationer, och i förlängningen Sverige, är fantastiskt. Vi kan påverka och förändra – på riktigt.

Senast uppdaterad 30 maj 2024

Statistik för sidan