Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vad är spekulativ design

Spekulativ design är en metodik för att träna upp sin förmåga att blicka in i framtiden och utforska komplexa problem. Att jobba med spekulativ design hjälper oss utforska nya perspektiv och ger oss verktyg och stöd att använda vår fantasi för att både föreställa oss och gestalta möjliga framtider.

Varför spekulativ design?

I en omvärld som är i ständig förändring där både samhälle och näringsliv behöver utvecklas löpande är det inte konstigt att aktörer/organisationer/ledare undrar; Vart är vi på väg? Vad väntar i framtiden? Vad behöver vi ta hänsyn till och ha kunskap om? Hur ser vår roll eller affär ut i en omvärld som utvecklas?

Dessa frågor behöver vi ställa oss för att hänga med i vår omvärld och fortsätta vara relevanta. Men för att kunna leda från framtiden och påverka hur vi formar vår omvärld behöver vi även fråga; Hur skulle vi kunna leva? Vilken framtid vill vi skapa? Vad skulle vi kunna bidra med? Hur önskar vi att vårt samhälle ska fungera? Hur skulle vår värld se ut om… Att våga ta in perspektivet - What if?Framtiden är inte ett mål - det är en rikning. - Ed Catmull

Hur kan vi använda spekulativ design?

Spekulativ design (även kallad kritiskt tänkande) handlar om att utmana föreställningar vi har om hur världen fungerar, och istället utforska hur världen och vårt samhälle kan se ut. Metodiken syftar till att tänka innovativt kring de system vi lever i, och under processen tillåta sig att frångå de ramverk som vi känner till. Med det förhållningssättet kan vi undersöka stora, komplexa frågeställningar och utmaningar vi står inför, för att kunna uppfinna möjliga framtider, som inte behöver förhålla sig till dagens regler och sanningar. Det här ger oss möjlighet att nå en högre innovativ höjd för hur vår framtid kan se ut.

Värdet av metodiken

För att förstå möjliga framtider behöver vi undersöka men även porträttera dem.

Vi inte kan arbeta mot en förbättring som vi inte kan föreställa oss. - Elise Boulding

En viktig del i att jobba med spekulativ design handlar därför om att gestalta möjliga framtider på ett sätt som kan trigga/väcka/sätta igång känslor och tankar om hur våra fiktiva framtider skulle upplevas om de var verkliga. Det görs i syfte att skapa dialog kring hur vi tar oss an viktiga långsiktiga framtidsfrågor med hjälp av innovation.

Prova metodik och verktyg för spekulativ design

Begreppet spekulativ design

Termen spekulativ design myntades av Anthony Dunne, professor och chef för designinteraktionsprogrammet vid Royal College of Art, och Fiona Raby, professor i industriell design vid University of Applied Arts i Wien. De två populariserade konceptet i sin bok, Speculative Everything: Design, Dreaming, and Social Dreaming.

Senast uppdaterad 11 maj 2022

Statistik för sidan