Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vårt uppdrag

Vinnovas uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga för att bidra till hållbar tillväxt. Vi gör det möjligt för organisationer att lösa utmaningar tillsammans genom att öppna upp för innovation som gör skillnad.

Som Sveriges innovationsmyndighet styrs vår verksamhet av regeringens instruktion. Vårt arbete utgår från de mål för hållbar utveckling som FN antagit i Agenda 2030. 

Regeringens instruktion för Vinnova

Vi hjälper organisationer lösa samhällsutmaningar tillsammans 

Vi skapar möjligheter och drivkrafter för organisationer att tillsammans möta viktiga samhällsutmaningar.

Vi stimulerar samarbeten där kunskap och kompetens från olika håll möts och där organisationer lär av varandra. 

Genom vårt stöd får företag och organisationer möjlighet att experimentera och testa nya idéer innan det blir lönsamt. Varje år satsar Vinnova ungefär 3,5 miljarder kronor på forskning och innovation. 

En expertmyndighet med 240 anställda 

Vinnova är en statlig myndighet under Klimat- och näringslivs­departementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation. Vi är också regeringens expertmyndighet inom det innovationspolitiska området.

Vi är cirka 240 medarbetare. Vårt huvudkontor finns i Stockholm, med filialer i Bryssel, Silicon Valley och Tel Aviv. 

Senast uppdaterad 18 augusti 2023

Statistik för sidan