Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Pelle Simonson

Peller-Simonsson2.jpg

Expertområde och kontaktuppgifter

Expertområde

Startups och innovationsekosystem

Kontaktuppgifter

070-336 0349, Pelle Simonson

Erfarenheter

Vilka erfarenheter tar du med dig från Silicon Valley?

Sverige har fantastiska möjligheter att bygga ett starkt näringsliv i framtiden baserat på att vi har ett gott samhällssystem med fin näringslivs och entreprenörstradition, en stark start up scen, ett internationellt starkt varumärke och goda akademiska institutioner.

Startups är en pusselbit i ett system, inte en isolerad företeelse i Silicon Valley. Och att det till och med är den centrala pusselbiten både i akademins förmåga till impact, storbolagens möjligheter att nå morgondagens teknologier och talanger samt den arena där kapitalet investerar i morgondagen.

Det som kommer att göra skillnad över tid i Sverige är hur vi lyckas förbättra den entreprenöriella kulturen i akademin, i våra storföretag (läs Startup-modellen av Eric Reis) och i offentlig sektor. Sverige behöver fler entreprenörer som vill skapa impact med sina innovationer och sina bolagsbildningar.

I Sverige har vi ett för stort fokus på affärsidéer. Fokus borde ligga på entreprenörer/team med Innovation Champion-förmåga (läs Curtis Carlson; 5 disciplines of innovation). Innovation bör framgent mer ligga på entreprenörsplanhalvan än på forskningsplanhalvan för att nå impact.

Utifrån dina erfarenheter, vad skulle du vilja bidra med i det svenska innovationssystemet?

Kulturförflyttning, ekosystemdesign och ekosystembygge.

Senast uppdaterad 21 november 2023

Statistik för sidan