Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

Leverantör till forskningsanläggningar

Big Science Sweden är Sveriges officiella Industrial Liaison Office (ILO) som stödjer svenska företag som leverantör till storskaliga forskningsanläggningar, som exempelvis ESS, MAX IV, CERN, ESO och ITER.

Det nationella projektet Big Science Sweden (BiSS) utgör Sveriges officiella Industry Liaison Office (ILO) där 13 stora internationella forskningsanläggningar ingår. BiSS arbetar för att stärka svenska företags, instituts och universitets deltagande i teknikutveckling och affärer vid forskningsanläggningarna. Fokus är på högteknologi som driver innovation, bidrar till bättre forskningsanläggningar och skapar bra affärer inom områden som är viktiga för Sverige. BiSS arbetar också med att överföra teknik, kunskap och kompetens från anläggningarna för att stärka konkurrenskraften hos svenskt näringsliv.

BiSS har väletablerade relationer med de aktuella forskningsanläggningarna och ett nationellt nätverk av svenska företag, universitet och institut. 

Sedan starten 2017 har BiSS bidragit till affärer och utvecklingsprojekt för ca 100 mnkr årligen. Potentialen är dock flera gånger större.

Big Science Sweden finansieras av Vinnova och Vetenskapsrådet.

Frågor?

Maria Landgren

tf Enhetschef, Senior Program Manager

+46 8 473 31 56

Inspireras av tidigare projekt

På Vinnova vill vi bidra till att skapa ett innovativt samhälle genom att lyfta fram och sprida nya inspirerande lösningar och berätta om människorna bakom dem. Läs artikeln om hur MAX IV och ESS ska kunna bidra till svensk innovation.

Senast uppdaterad 27 oktober 2023

Sidansvarig: Katrin Brandt

Statistik för sidan