Horisont Europa

Under första kvartalet 2021 bygger EU vidare på arbetet med att stärka effekten av forskning och innovation och rustar för att ta sig an de globala utmaningarna och nå FN:s hållbarhetsmål.

Horisont Europa tar vid där det tidigare programmet slutar

Svenska företag, organisationer och forskningsinstitutioner kan på samma villkor som motsvarande aktörer i andra EU-länder ansöka om medel från budgeten som föreslagits bli 94 miljarder euro.

Detta görs med medborgaren i centrum. Forskare får möjlighet att förverkliga idéer inom forskning och innovation. Förutom finansiering erbjuder programmet även kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt nätverksbyggande med kollegor i och utanför Europa.

Programmet är till för alla typer av organisationer inom näringsliv, offentlig sektor, forskningsinstitut, universitet, högskolor, företag, industri och civilsamhälle.

Horisont Europa ska:

  • stärka EU:s vetenskapliga och tekniska grund, samt det europeiska forskningsområdet
  • främja EU:s innovationskapacitet, konkurrenskraft och jobbskapande
  • ge resultat i de frågor som är viktigast för oss alla; behålla vår socioekonomiska modell och våra värderingar

Ett ramprogram med olika inriktningar

Programmet har tre huvudinriktningar, pelare, inom vilka projekt kan få finansiering. De tre pelarna är Vetenskaplig spetskompetens, Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft samt Innovativa Europa.

Programmets första pelare betonar den öppna forskningen, med målet att förstärka och utöka kompetensen inom EU:s vetenskapliga sfär.
<p>Den andra pelaren lyfter fram industrins avg&ouml;rande roll i att uppn&aring; de &ouml;vergripande m&aring;len med Horisont Europa.</p>
Den tredje pelaren har som uppgift att stimulera marknadsskapande genombrott och ekosystem som underlättar innovation.

Missions och samarbeten

Utöver de tre pelarna så är Missions och Europeiska partnerskap viktiga beståndsdelar i Horisont Europa. Partnerskapen är ett samlingsnamn för olika samarbeten mellan EU-kommissionen, länderna och andra intressenter. Missions är strategiskt riktade forsknings- och innovationssatsningar där resurser koncentreras till ett fåtal utvalda samhällsutmaningar.

<p>Missions kan beskrivas som strategiskt riktade forsknings- och innovationssatsningar som syftar till att fokusera resurser, m&auml;nskliga s&aring;v&auml;l som ekonomiska, kring ett f&aring;tal utvalda samh&auml;llsutmaningar som kr&auml;ver innovativa l&ouml;sningar.</p>
Europeiska partnerskap är ett samlingsnamn för olika samarbeten mellan EU-kommissionen, medlemsländerna och associerade länder, näringsliv och andra intressenter.

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på våra nyhetsbrev för att få nyheter om Vinnovas satsningar, information om kommande evenemang och tips om hur din organisation kan bli mer innovativ.

 

Genom att registrera dig godkänner du hur Vinnova hanterar dina personuppgifter.

Senast uppdaterad 15 februari 2021

Statistik för sidan