Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vetenskaplig spetskompetens

Programmets första pelare betonar den öppna forskningen, med målet att förstärka och utöka kompetensen inom EU:s vetenskapliga sfär.

 
Europeiska forskningsrådet

Europeiska forskningsrådet (ERC) främjar forskning av högsta kvalitet inom alla vetenskapliga områden genom både omfattande och långsiktig finansiering. ERC stödjer spetsforskning, mång- och tvärvetenskapliga projekt och banbrytande idéer i nya och framväxande områden.

Marie Skłodowska Curie Åtgärder

Inom Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) finns stöd för att forskare oavsett ålder ska kunna utveckla sin karriär. Forskare ges också möjlighet att vara verksamma i ett annat land eller inom den privata sektorn under en period. Det ger dem nya kunskaper och erfarenheter, som hjälper dem att utvecklas och nå sin fulla potential.

Forskningsinfrastrukturer

Forskningsinfrastrukturer är vetenskapliga verktyg som används för att kunna bedriva forskning av högsta kvalitet och används av forskare eller forskargrupper inom alla forskningsområden. De kan utgöras av anläggningar, instrument, kunskapssamlingar eller tjänster, och kan många gånger vara stora och komplexa. Högklassig forskningsinfrastruktur kräver dessutom ofta integrering av utrustning, tjänster och datakällor samt omfattande gränsöverskridande samarbete.

Senast uppdaterad 6 mars 2023

Statistik för sidan