Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Användning och kompetensuppbyggnad - MAX IV och ESS

Vinnova vill stärka förutsättningarna för ökad och breddad användning av avancerad forsknings- och innovationsinfrastruktur. Sedan 2018 har Vinnova genomfört särskilda insatser kring hur anläggningar för neutronspridning och synkrotronljus, som ESS och MAX IV, kan användas för att lösa de utmaningar som industrin och samhället står inför.

Vinnova har finansierat mer än 130 projekt där företag samverkar med experter för att bygga förståelse och kapacitet kring hur världens anläggningar för neutronspridning och synkrotronljus kan användas, exempelvis för utveckling av nya material, läkemedel eller industriella processer.
De projekt som har beviljats återfinns i strukturen nedan, där ni även finner en ensidig publik rapport för de slutförda projekten i pdf-format.

Beviljade projekt för doktorander 2018-2019


Här kan du se pågående och avslutade projekt som finansierats inom Vinnovas utlysning kring ökad kompetens för doktorander inom neutron- och synkrotronteknik.

Beviljade projekt för doktorander

Sök finansiering inom området

Frågor?

Maria Öhman

Programansvarig

+46 8 473 31 89

Senast uppdaterad 12 mars 2024

Sidansvarig: Maria Öhman

Statistik för sidan