Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Användning och kompetensuppbyggnad - MAX IV och ESS

Vinnova vill stärka förutsättningarna för ökad och breddad användning av avancerad forsknings- och innovationsstruktur. Ett ökat nyttjande av anläggningarna innebär ökade möjligheter att hitta lösningar till de utmaningar som samhället står inför.

För att svenska aktörer ska nå fram till Europas stora forskningsinfrastrukturer behövs samarbete mellan industri och akademi. Genom att stötta olika samverkansfunktioner och korta vägarna mellan företag, forsknings- och innovationspartners från akademi, forskningsinstitut och privata vetenskapliga tjänsteföretag möjliggör vi för fler aktörer att nyttja de stora forskningsanläggningar som Sverige är med och finansierar.

Det handlar om såväl de anläggningar som Sverige är värdland för, MAX IV och ESS i Lund, som de toppmoderna experimentanläggningar runt om i världen som Europa under senare år har investerat betydande belopp i.

Här finns information om aktuella finansieringserbjudanden för att bygga förståelse, förmågor och kapacitet kring industriellt nyttiggörande av tekniker och metoder baserade på neutronspridning och synkrotronljus.

Vinnovas insatser sker dels genom finansiering av bidragsprojekt i öppna utlysningar, dels genom finansiering av strategiska projekt och i nära samarbete med andra myndigheter och aktörer.

Sök finansiering inom området

Frågor?

Maria Öhman

Programansvarig

+46 8 473 31 89

Beviljade projekt för doktorander 2018-2019

Här kan du se pågående och avslutade projekt som finansierats inom Vinnovas utlysning kring ökad kompetens för doktorander inom neutron- och synkrotronteknik.

Beviljade industriella pilot- och utvecklingsprojekt 2018-2021

Här kan du se pågående och avslutade projekt som finansierats inom Vinnovas olika utlysningar för ”Industriella pilot- och utvecklingsprojekt med neutron- och synkrotronbaserad teknik” 2018-2021.

Senast uppdaterad 20 juni 2023

Sidansvarig: Maria Öhman

Statistik för sidan