Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Användning och kompetensuppbyggnad - MAX IV och ESS

Vinnova verkar för att stärka förutsättningarna för ökad och breddad användning av avancerad forskning- och innovationsinfrastruktur. Här finns information om aktuella finansieringserbjudanden för att bygga förståelse, förmågor och kapacitet kring industriellt nyttiggörande av tekniker och metoder baserade på neutronspridning och synkrotronljus. Allra längst ner på sidan finns en sammanställning av de projekt som tidigare har finansierats

Vinnovas insatser sker dels genom finansiering av bidragsprojekt i öppna utlysningar, men även genom finansiering av strategiska projekt och i nära samverkan med andra myndigheter och aktörer.

Sök finansiering inom området

Frågor?

Maria Öhman

Programansvarig

+46 8 473 31 89

Beviljade projekt för doktorander 2018-2019

Här kan du se pågående och avslutade projekt som finansierats inom Vinnovas utlysning kring ökad kompetens för doktorander inom neutron- och synkrotronteknik.

Beviljade industriella pilot- och utvecklingsprojekt 2018-2021

Här kan du se pågående och avslutade projekt som finansierats inom Vinnovas olika utlysningar för ”Industriella pilot- och utvecklingsprojekt med neutron- och synkrotronbaserad teknik” 2018-2021.

Senast uppdaterad 27 april 2023

Sidansvarig: Maria Öhman

Statistik för sidan