Grunderna i regelverket för Horisont Europa

Horisont Europa skiljer sig från andra ramprogram när det gäller finansiering och medverkan. Har du specifika frågor om grunderna i regelverket, kan du vända dig till våra kontaktpersoner. 

Nuläge

I dagsläget är beslutet kring regelverket för Horisont Europa inte fattat. EU-kommissionen kommer preliminärt att fatta beslut om regelverket i mars/april 2021.

Vill du veta mer

Så fort beslut om regelverket för Horisont Europa är fattat kommer information att publiceras på EU-kommissionens webbplats. 
Funding & tenders (europa.eu) 

Frågor om regelverket för Horisont Europa 

Våra kontaktpersoner kan ge dig råd och stöd om reglerna och procedurerna för att delta i Horisont Europa, såväl inför en ansökan som under projekttiden. De är också intresserade av att veta hur pågående projekt fortlöper och hur kommunikationen med EU-kommissionen fungerar. 

Gwendolyn Schaeken

Tf. Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 30 16

Jessica Umegård

Tf. Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 31 19

Senast uppdaterad 9 februari 2021

Statistik för sidan