Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Din rätt att få hjälp och upplysning

Här berättar vi om de skyldigheter vi har som myndighet när det gäller att ge hjälp och service till medborgare.

Förvaltningslagen (2017:900) reglerar hur Vinnova och andra förvaltningsmyndigheter handlägger ärenden. Reglerna gäller både mot enskilda fysiska eller juridiska personer och mot massmedia.

Enligt förvaltningslagen ska kontakten med Vinnova vara smidig och enkel. Vi ska ge dig hjälp i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till din fråga, ditt behov och vår verksamhet. Det kan till exempel vara hjälp med hur du fyller i en ansökan.

Men skyldigheten är inte obegränsad. Vi är skyldiga att ge hjälp i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet.

Läs hela Förvaltningslagen på Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 10 januari 2022

Sidansvarig: Anna Oback

Statistik för sidan