Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Fellowship vid Nordic Innovation House i Silicon Valley

Med hjälp av utbildningsstipendium får du möjlighet att tillbringa 10 månader vid Nordic Innovation House i Silicon Valley och bidra till verksamheten där. Stipendiet riktar sig till dig som vill utveckla din kompetens och förståelse för innovationssystemet i Silicon Valley, och därefter bidra till förnyelse och förstärkning av det svenska systemet.

I samarbete med Nordic Innovation House i Palo Alto är Vinnovas verksamhet i Silicon Valley bland annat inriktad på att underlätta för svenska startups med ambitionen att skala upp, växa internationellt och dra maximal nytta av det unika innovationsekosystemet i Silicon Valley.

För att kunna möta efterfrågan och för att på längre sikt skapa djupare länkar mellan Sverige och Silicon Valley har Vinnova ett program med bland annat utbildningsstipendier. Med hjälp av stipendierna erbjuds möjligheten att tillbringa 10 månader vid Nordic Innovation House och aktivt bidra till verksamheten där.

Stipendierna riktar sig till de som vill utveckla sin kompetens och förståelse för innovationssystemet i Silicon Valley. Huvudsakliga uppgifter under vistelsen är att bygga nätverk och kunskap, stötta svenska bolag och medverka i planering och genomförande av program samt ta emot besökande delegationer. Det övergripande syftet med fellowship är att skapa mervärde för det svenska innovationssystemet och att bidra till utveckling av den egna organisationen i Sverige.

Två stipendier på vardera 10 månader lyses ut årligen.

Programmet finansieras av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse.

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Grundades: 1963

Stiftelsen har sedan sitt grundande lämnat anslag om sammanlagt 2,6 miljarder kronor, primärt till forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential och som individuellt stöd till framstående forskare. Stiftelsen stödjer företrädesvis forskning inom samhällsvetenskaperna. Prioriterade projekt omfattar nya forskningsområden och forskning av gränsöverskridande karaktär, gärna med inriktning mot IT och digitala media.

Läs mer på webbplatsen för Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse

Nordic Innovation House

Samarbete mellan nordiska statliga organisationer

Nordic Innovation House (NIH) i Palo Alto, är sedan sommaren 2014 ett samarbete mellan nordiska statliga organisationer med närvaro i Silicon Valley. Här ingår Vinnova, Innovation Norway, Team Finland, Innovation Center Denmark och Innovation Center Iceland.

Syfte

Syftet med NIH är att underlätta för nordiska startups att effektivt kunna dra nytta av ekosystemet i dalen. Det är värdefullt i de tidiga faserna, då mycket innovation återstår, inte bara produktinnovation, utan lika mycket avseende affärsmodeller, distributionsmodeller, intäktsmodeller och så vidare. Naturligtvis är det också värdefullt i uppskalningsfasen. Ett ytterligare syfte är höja medvetenheten i Silicon Valley om Norden och nordisk högteknologi och entreprenörskap.

Fysiska arbetsplatser och mötesrum

Förutom tillgång till nätverk och mentorer erbjuder NIH även fysiska arbetsplatser och mötesrum, som kan tjäna som ett basläger vid tillfälliga besök i området, eller som en första landningsplats vid etableringen.

Antal medlemmar

NIH har cirka 180 nordiska startups som medlemmar, och hade under 2017 över 5000 besökare. Sedan 2017 finns även Nordic Innovation House i New York.

Läs mer på Nordic innovation house webbplats

Senast uppdaterad 20 maj 2024

Sidansvarig: Inger Gustafsson

Statistik för sidan