Fakturera Vinnova

Från och med 1 april 2019 är det lag på att offentlig sektor ska faktureras i elektroniskt format (e-faktura). Har du ett avtal med Vinnova som ingåtts innan detta datum gäller den standarden som avtalats.

Peppol

Vi är anslutna till Peppol-nätverket och i första hand önskar vi att du skickar e-faktura via Peppol enligt standard Peppol Bis 5A 2.0.

Vår Peppol-adress är 0007:2021005216

Svefaktura

Är du som leverantör ännu inte registrerad för Peppol kan du skicka e-faktura enligt standard Svefaktura 1.0.

Partsidentitet är vårt organisationsnummer: 2021005216
Van-leverantör: Opus Capita

Vi tar ej emot fakturor i pdf-format som skickas med e-post.

Länkar:

Mer om obligatorisk e-faktura till offentlig sektor (digg.se)

Mer om Peppol och Svefaktura (sfti.se)

Elektronisk faktura

Om du inte har stöd för e-faktura i företagets faktureringssystem använder du Fakturaportalen. Fakturaportalen är en webbtjänst för registrering av fakturor där ingen installation av programvara behövs.

Fakturaportalen.se

Fakturaadress

Vinnova
FE 34
838 73 FRÖSÖN

Övrig post, till exempel följesedlar som inte skickats i samband med fakturan, påminnelser, reklam och liknande skickar du till vår ordinarie adress:

Vinnova
101 58 STOCKHOLM

Referens på fakturan

Referens på fakturan måste alltid anges, det ska antingen vara ett ordernummer (40xxxxx) eller Beställar-ID (alltid fyra siffror, t.ex. 1337). I samband med beställning av varor eller tjänster meddelar Vinnova vilken referens som är aktuell.

Om du får en beställning där beställaren påstår sig vara Vinnova, men inte kan uppge ordernummer eller beställar-ID bör du inte ta emot beställningen.

Fakturainformation och betalningsvillkor

Följande information ska alltid finnas med på fakturan:

  • Fakturanummer
  • Fakturadatum
  • Förfallodatum/betalningsvillkor
  • Tydlig specifikation av vad fakturan avser
  • Fakturabelopp
  • Momsbelopp
  • Organisationsnummer/VAT-nummer
  • Plusgiro-, Bankgironummer eller bankkonto inklusive clearingnummer
  • Uppgift om f-skattebevis.

Vi tillämpar 30 dagars betalningstid som är reglerat i 2a § Räntelagen (1975:635). Vi godkänner inte expeditionskostnader eller andra avgifter kopplade till faktureringen, men dröjsmålsräntor enligt räntelagen.

Frågor?

För frågor kring olika lösningar samt Vinnovas fakturahantering kontakta:

Ulrika Yfver

Ekonomiassistent

+46 8 473 30 43

Lena Almgren

Redovisningsansvarig

+46 8 473 30 48

Senast uppdaterad 17 april 2019   |   Sidansvarig: Irene Engström   |   Statistik för sidan