Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Framtidsområden

Vinnova driver ett aktivt framsynsarbete, där vi etablerar verktyg och processer för att bli bättre på att förstå och visualisera en möjlig framtid. Ett viktigt syfte är att engagera och mobilisera aktörer mot en hållbar utveckling. Ett annat viktigt syfte är att identifiera nya innovativa tekniker och arbetssätt - där Sveriges innovationsmyndighet kan spela en roll.

Vad är framsyn?

Framsyn är ett tillvägagångssätt som ger oss makten att forma framtiden – och inte bara låta den hända. Det handlar inte om att förutspå framtiden, det kan ingen göra, utan om att utifrån den kunskap vi har idag arbeta med scenarier om möjliga framtider. Med hjälp av dem kan vi ta de beslut idag som formar vår morgondag så som vi vill.

I Vinnovas framsynsarbete arbetar vi datadrivet och identifierar mönster baserade på signaler – både från våra egna rapporter och ansökningar och genom analyser från andra aktörer i världen som arbetar med signalinhämtning och analys. Vi har även kvalitativ dialog med aktörer i världen som ligger långt framme inom framsynsarbete. På så sätt kan vi se när till exempel förändrade beteenden, nya affärsmodeller eller nya tjänster är på väg att växa fram. Utifrån vad som är viktigast för den nödvändiga omställning vi står inför väljer vi ut områden där vi ska skapar fördjupade scenarier.

Ett sätt att arbeta med scenarier är framtidsprototyper. Framtidsprototyper kan skapa engagemang, hjälpa oss att identifiera vilket samhälle vi vill ha och skynda på utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle.

Därför jobbar vi med framsyn

De globala utmaningarna är stora, samtidigt som samhällsutvecklingen går allt snabbare. För att kunna ta de modiga beslut som krävs - behövs verktyg som kan hjälpa oss förstå vad som väntar framöver. För att kunna hantera omställningar och nya utmaningar behöver Vinnova, precis som övriga aktörer i innovationssystemet, bli bättre på att förstå framtiden.

Med hjälp av framsyn kan Vinnova fatta mer strategiska beslut och vara förberedda på olika möjliga händelser i framtiden, och hur man ska hantera dem. Det är en kraft vi inte utnyttjar idag. Därför vill vi utforska hur vi som myndighet arbetar bäst med dessa verktyg, och hur vi kan samarbeta med andra aktörer för att få så mycket utväxling som möjligt.

Framsynsonsdag

En onsdag i månaden bjuder Vinnova in till framsynsonsdag. Under 50 minuter får du ta del av ett antal korta spaningar – där deltagarna delar med sig av signaler de uppfattat, som de tror kan utvecklas till något nytt eller förändrande. Ingen föranmälan krävs. Framsynsonsdag äger rum via Microsoft Teams. Datum för kommande framsynsonsdag för våren 2024 är: 24/1, 21/2,17/4, 15/5, 12/6 klockan 12.05. 
Observera att den 20 mars sänder vi via Youtube istället då vi placerat vår framsynsonsdag under paraplyet Sweden Innovation Days! Se mer här

Anslut till Framsynsonsdag via Microsoft Teams

 

Sök finansiering inom området

Bloggen om framsyn

Framtiden kan väcka känslor - av hopp eller oro. Men känslor är svåra att agera på. På den här bloggen kan du följa vårt arbete med att utveckla visioner om framtiden.

Till bloggen om framsyn.

Kalender

Frågor?

Om du vill veta mer om vad som händer i området eller hur du kan bidra, kontakta oss.

Joakim Skog

Områdesledare

+46 8 473 32 32

Senast uppdaterad 15 april 2024

Sidansvarig: Joakim Skog

Statistik för sidan