Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Johanna Skalman

Johanna Skalman_600.jpg

Expertområde och kontaktuppgifter

Expertområde

Jag är mycket intresserad av sport, hälsa och hållbar utveckling. Längdskidåkning har drivit mig framåt sen jag var barn och de många intressanta människor jag träffat inom idrotten har lett till att jag reflekterat kring hur motion bidrar till hälsa och hur idrott och hälsa kan skapa tillväxt och ökad konkurrenskraft. Akademiskt har jag studerat företagsekonomi för att kunna förstå på vilket sätt ekonomiska system kan skapa ett hållbart samhälle.

Kontaktuppgifter

Johanna Skalman

Erfarenheter

Vilka erfarenheter tar du med dig från Silicon Valley?

Den viktigaste erfarenheten jag tog med mig från Silicon Valley är kulturen och tankesättet, vilket jag anser är en av de viktigaste delarna för Silicon Valleys framgång. Det är alltifrån pay it forward, fail fast forward och den enorma snabbheten. Akademin och företagens sätt att arbeta tillsammans imponerade på mig och något jag vill föra vidare.

Utifrån mina erfarenheter vill jag bidra till det svenska innovationssystemet genom att utveckla samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och akademi så att Sverige konkurrenskraft är fortsatt stark. Jag tar gärna ansvar och vill medverka till att startups och befintliga företag kan växa på en internationell marknad.

Senast uppdaterad 21 november 2023

Statistik för sidan