Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger tisdagen den 13 juni kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast onsdagen den 14 juni kl 8:00.

Regeringsuppdrag slutrapporterade 2023

Här hittar du de regeringsuppdrag vi avslutade 2023.

Uppdrag att stödja genomförandet av regeringens samverkansprogram samt att ge stöd till offentliga aktörers arbete med regel- och policyutveckling

Regeringens samverkansprogram syftar till att genom samverkan, inom utpekade teman, kraftsamla för att finna innovativa lösningar på gemensamma utmaningar och stärka Sverigen konkurrenskraft. Uppdragets övergripande syfte är att skapa goda förutsättningar för regeringens samverkansprogram, under perioden 2019 - 2022, och att nå resultat. Vinnova ska, för att möta samverkansprogrammens målsättningar, arbeta i dialog med Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Uppdraget utfördes av Jacob Hellman.

Läs uppdraget 

Läs slutrapporten

Uppdrag att utveckla arbetssätt och processer för ökade synergier mellan regionala, nationella och internationella innovationsinsatser

Regeringen uppdrar åt Verket för innovationssystem (Vinnova) att identifiera, tillämpa och sprida effektiva arbetssätt och processer så att innovationsinsater på nationell och regional nivå bättre ska komplettera varandra samt kunna nyttja insatser på EU-nivå. 

Uppdraget utfördes av Karin Rydén och slutrapporterades den 15 april 2023. 

Läs uppdraget

Läs slutrapporten med bilagor

Uppdrag att stärka tillväxten i forskningsintensiva startup-företag

Regeringen ger Verket för innovationssystem (Vinnova) och Tillväxtverket i uppdrag att utveckla förutsättningarna för forskningsintensiva företag med långa utvecklingscykler att växa i Sverige.

Uppdraget slutrapporterads 31 januari 2023.

Läs uppdraget

Läs slutrapporten

Stärka svensk flygteknisk forskning och utveckling

Vinnova ska stärka svensk flygteknisk forskning och utveckling, i huvudsak genom det strategiska innovationsområdet Innovair.

Uppdraget utfördes av Andreas Netz och redovisades i Vinnovas årsredovisning.

Läs uppdraget

Senast uppdaterad 7 juni 2023

Statistik för sidan