Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ekosystem för innovativa företag

Företag med stark innovationsförmåga är avgörande för Sveriges välfärd och konkurrenskraft. Vår vision är att Sverige är ett internationellt attraktivt och dynamiskt ekosystem för innovativa företag som framgångsrikt driver hållbar samhällsomställning globalt.

För att företag ska kunna växa och utvecklas med Sverige som bas måste vi erbjuda internationellt attraktiva och konkurrenskraftiga förutsättningar. Stödinsatser från olika finansiärer och aktörer måste bli mer transparenta, tydliga, inkluderande och sammanhängande från regional till nationell nivå. Dessutom behöver den internationella uppkopplingen stärkas i flera delar av ekosystemet.

Vi har ett särskilt fokus på bolag som bygger på avancerade teknologier (deeptechbolag) och bolag med förmåga att göra stor skillnad och lösa samhällsutmaningar (impactbolag). Vi verkar för att Sverige ska vara internationellt attraktivt för såväl innovativa företag som talanger och inspirera svenska företag att dra nytta av internationella möjligheter.

Hitta finansiering

Evenemang

Frågor?

Om du vill veta mer om vad som händer i området eller hur du kan bidra, kontakta oss.

Senast uppdaterad 11 oktober 2023

Sidansvarig: Glenn Gran

Statistik för sidan