Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Internationella innovationsinitiativet

Internationella innovationsinitiativet (International Innovation Initiative) är en samlad kraft för svenska innovationsaktörer inom näringsliv, akademi och offentlig sektor som främjar samarbete med utländska nyckelaktörer i prioriterade länder.

Hållbar utveckling

I Sverige har vi en lång tradition och en stark tilltro till kraften av samarbete och vi har ett innovationssystem som stimulerar samverkan. Avsikten med Internationella innovationsinitiativet är att ytterligare utveckla samarbete mellan sektorer och över gränser.

Samverkan är nödvändigt för omställning till ett hållbart samhälle. Genom att dela kunskap, lösningar och goda exempel kan vi skapa en bättre framtid för kommande generationer. Det är dags för förändring och handling. Tillsammans kan vi hantera utmaningarna vi står inför.

Sverige – toppnation för innovation

Sverige är en ledande kunskapsnation med ett av världens främsta innovationssystem. Sverige har blivit rankad som en av världens främsta innovationsnationer i åratal. Vår innovationskapacitet är hög enligt olika internationella jämförelser genomförda av Europeiska kommissionen, World Econimic Forum liksom andra väl ansedda institutioner.

Global samverkan en förutsättning

Samskapande, samarbete och delaktighet är ryggraden i det svenska innovationssystemet. För att möta utmaningar och bygga motståndskraftiga, hållbara samhällen är samarbete mellan nations- och sektorsgränser helt nödvändigt.

Lyssna till Stina Billinger, statssekreterare hos näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson, på Sweden Innovation Days den 19 januari 2022.

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att se videoklipp från YouTube. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Se videon på separat webbplats i separat fönster

Samskapande för innovation

Samverkan är en nyckelingrediens i det svenska framgångsreceptet som innovationsnation. Samskapande är nödvändigt för att ligga i framkant vad gäller innovation. Mot denna bakgrund syftar Internationella innovationsinitiativet till att främja långsiktiga relationer med prioriterade länder.

Kom och innovera med oss!

Långsiktigt samarbete med strategiska partners skapar fler och bättre affärsmöjligheter, stärker forskning och utbildning, stödjer innovationsprocesser samt attraherar investeringar och kompetens till både Sverige och våra partnerländer. Kom och innovera med oss genom samskapande!

Information, samordning och gemensamma projekt

Vinova har fått ett regeringsuppdrag att bidra till utvecklingen av strategiska relationer och långsiktigt främjande av innovation tillsammans med prioriterade länder. Aktiviteterna ska utveckla och underlätta samarbete inom ramen för till exempel Sveriges internationella avtal och partnerskap.

Vinnova har utvecklat Internationella innovationsinitiativet tillsammans med Regeringskansliet, Business Sweden och andra svenska innovationsaktörer. 

Initiativet samlar aktörer från näringsliv, akademi och offentlig sektor för informationsdelning, samordning och gemensamma projekt. Initiativen baseras på svenska styrkeområden, intresse från svenskt näringsliv, samverkan mellan olika aktörer och intressen i samarbetslandet.

Läs hela regeringsuppdraget

Långsiktig ökning av internationella relationer

På kort sikt ska initiativet främja informationsdelning och samordning bland svenska innovationsaktörers internationella aktiviteter. Deltagarna i initiativet kan även starta gemensamma projekt. De gemensamma projekten kan involvera fler innovationsaktörer än de som driver initiativet. Projekten är aktörs- och behovsdrivna och förstärker ofta redan pågående satsningar.

På längre sikt kan ett samlat agerande bland svenska innovationsaktörer dra större nytta av och öka Sveriges attraktionskraft som strategisk partner inom innovationsområdet. Genom att samla kompetens och idéer främjar vi innovation och ny teknologi.

Massor av innovation pågår

På webbsidorna nedan kan du uppdatera dig och se vad som händer i samarbetet med specifika länder. Initiativet inkluderar, men är inte begränsat till länderna nedan.

Brasilien
Schweiz
Israel
USA

För följande länder finns det LinkedIn-grupper där du kan finna information om innovationsaktiviteter och partners. Fler grupper kommer att skapas inom kort. Du kommer behöva logga in på LinkedIn för att kunna följa länkarna.

Indien
Sydkorea
Japan
Kina
Kanada
Brasilien
Israel
Tyskland och Frankrikes gemensamma grupp

Vinnova in Silicon Valley

Nordic Innovation House – Silicon Valley

Vi som driver Internationella innovationsinitiativet är:

 • ABB
 • AB Volvo
 • AstraZeneca
 • Chalmers
 • Energimyndigheten
 • Ericsson
 • Göteborgs universitet
 • Karolinska Institutet
 • Kungliga Tekniska Högskolan
 • Linköpings universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Luleå Tekniska Universitet
 • Lunds universitet
 • Malmö universitet
 • Mälardalens högskola
 • RISE Research Institutes of Sweden
 • Saab Group
 • Scania
 • Stora Enso
 • Stockholms universitet
 • Teknikföretagen
 • Uppsala Universitet
 • Umeå universitet

Koordinatorer för Internationella innovationsinitiativet

Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, inklusive Vinnovas innovationsscouter i Silicon Valley (USA) och Tel Aviv (Israel), är huvudkoordinator av Internationella innovationsinitiativet. Initiativet koordineras i nära samarbete med:

 • Business Sweden, Sveriges Export- och Investeringsråd, som verkar på över 40 marknader i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern & Afrika och Asien
 • Sveriges Innovations- och forskningsråd vid Sveriges ambassader i Beijing (Kina), Brasília (Brasilien), New Delhi (Indien), Seoul (Sydkorea), Tokyo (Japan) and Washington (USA).
 • Intsam, de svenska forskningsfinansiärers samordningsfunktion. Intsam leds av Vinnova och Vetenskapsrådet, Forskningsrådet Formas, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Energimyndigheten. Därtill är Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, STINT, är adjungerad.

Frågor?

Vänligen kontakta Malin Petersen, ansvarig för International Innovation Initiative på Vinnova, för mer information.

Senast uppdaterad 17 februari 2022

Statistik för sidan