Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Rickard Mosell

Rickard Mosell_600.jpg

Expertområde och kontaktuppgifter

Expertområde

Innovationsprocessen, innovationsekosystemet, entreprenörskap, immaterialrätt (jurist)

Kontaktuppgifter

070-970 88 76, Rickard Mosell

Erfarenheter

Vilka erfarenheter tar du med dig från Silicon Valley?

Generella kunskapen kring Innovationsekosystemet. Snabbheten och modet (självförtroendet) samt förmågan att vara agil. Den enorma mängden bolag och finansiärer.

Utifrån dina erfarenheter, vad skulle du vilja bidra med i det svenska innovationssystemet?

Jag skulle vilja förmedla behovet av att koppla upp sig mot de viktigaste globala innovationsnoderna för att kunna vara med och skapa de bästa globala värdekedjorna som resulterar i konkurrenskraftiga produkter eller tjänster.

Senast uppdaterad 21 november 2023

Statistik för sidan