Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Rickard Mosell

Rickard Mosell_600.jpg

Expertområde och kontaktuppgifter

Expertområde

Innovationsprocessen, innovationsekosystemet, entreprenörskap, immaterialrätt (jurist)

Kontaktuppgifter

070-970 88 76, Rickard Mosell

Erfarenheter

Vilka erfarenheter tar du med dig från Silicon Valley?

Generella kunskapen kring Innovationsekosystemet. Snabbheten och modet (självförtroendet) samt förmågan att vara agil. Den enorma mängden bolag och finansiärer.

Utifrån dina erfarenheter, vad skulle du vilja bidra med i det svenska innovationssystemet?

Jag skulle vilja förmedla behovet av att koppla upp sig mot de viktigaste globala innovationsnoderna för att kunna vara med och skapa de bästa globala värdekedjorna som resulterar i konkurrenskraftiga produkter eller tjänster.

Last updated 21 November 2023

Page statistics