Newsroom

We publish press releases, news articles, press photos, logos and press contact details in our newsroom.

We're currently in the process of making all our content available in English. Meanwhile, please use our Swedish material.

Our latest news

14 Nov 2018

Delade bostäder där du kan hyra ytor och funktioner efter behov, automatiserade terrängmaskiner inom skogsbruket och nya arbetssätt och IT-stöd för att bekämpa vårdrelaterade infektioner. Det är några innovationsprojekt som ska möta samhällsutmaningar och bidra till att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

06 Nov 2018

Utvecklingen inom AI kräver nya kompetenser, samarbeten och tillgång till data. De första projekten i en satsning på individrörlighet och artificiell intelligens får nu finansiering av Vinnova.  

31 Oct 2018

Solceller på lastbilar för miljövänliga transporter, hållbara skolmåltider genom digitalisering och AI och psykosocial hälsa på arbetsplatsen. Det är några av 38 nya innovationsprojekt som ska möta samhällsutmaningar och bidra till att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

30 Oct 2018

De första innovationsprojekten i en ny satsning på digital säkerhet och tillförlitlighet får nu finansiering av Vinnova. Bland annat utveckling av ett automatiskt system för att sudda ut ansikten från videoövervakning, digitala lås för e-handel och ett hemlarm med digital grannsamverkan.

01 Oct 2018

En testbädd för digitaliserat jordbruk med uppkopplade åkrar som kan användas för att utveckla nya innovationer. Det är en av sex nya testbäddar inom miljöteknikområdet som Vinnova finansierar. 

Any questions?

If you have any questions, don't hesitate to contact us.

Daniel Holmberg

Press secretary

+46 8 473 30 53

daniel.holmberg@vinnova.se

Karin Tell

Director and head of Communications

+46 8 473 32 27

karin.tell@vinnova.se

Last updated 2 August 2018   |   Page manager: Daniel Holmberg   |   Page statistics