Newsroom

We publish press releases, news articles, press photos, logos and press contact details in our newsroom.

We're currently in the process of making all our content available in English. Meanwhile, please use our Swedish material.

Our latest news

14 Feb 2019

Nyligen presenterade en statlig utredning förslag för hur högskolan kan styras i framtiden. Vinnova välkomnar utredningen, men pekar på behovet av tydligare drivkrafter för att den kunskap som universitet och högskolor bidrar med ska komma till nytta i samhället.

06 Feb 2019

Ett nytt centrum för forskning och innovation inom artificiell intelligens har invigts vid Lindholmen Science Park i Göteborg. Vinnova är med och finansierar centret som ett led i en kraftsamling inom AI.

25 Jan 2019

Storbritannien är en av Sveriges viktigaste samarbetspartner inom forskning och innovation. Oklarheterna kring Brexit påverkar samarbetet. I förberedelserna inför utträdet ur EU har den brittiska regeringen tydliggjort vad som gäller för finansiering av deltagande i EU:s ramprogram Horisont 2020 den närmaste tiden.  

24 Jan 2019

Sedan den 21 januari är Dan Hill Director of Strategic Design på Vinnova. Genom rekryteringen stärker myndigheten kompetensen att utforma insatser som möter komplexa samhällsutmaningar.

13 Dec 2018

Vinnova satsar nu 100 miljoner kronor på 22 projekt för att få fram banbrytande idéer som kan leda till ett mer hållbart samhälle. Det handlar bland annat om matproduktion med minskad miljöpåverkan, aktiva transporter bland barn och verktyg för inkludering och tillgänglighet till urbana grönområden.

Any questions?

If you have any questions, don't hesitate to contact us.

Daniel Holmberg

Press secretary

+46 8 473 30 53

daniel.holmberg@vinnova.se

Karin Tell

Director and head of Communications

+46 8 473 32 27

karin.tell@vinnova.se

Last updated 2 August 2018   |   Page manager: Daniel Holmberg   |   Page statistics