Newsroom

We publish press releases, news articles, press photos, logos and press contact details in our newsroom.

We're currently in the process of making all our content available in English. Meanwhile, please use our Swedish material.

Our latest news

02 Jul 2018

Sverige kan inte vara bäst på allt, men har potential att ligga i framkant inom vissa tillämpningar av AI om vi kraftsamlar inom forskning, kompetensutveckling och samverkan. Det var en av slutsatserna vid Vinnovas seminarium ”Hur kan Sverige bli ledande inom artificiell intelligens.” under årets Almedalsvecka.

04 Jun 2018

Tidigare upptäckt av pigmentförändringar som kan minska dödligheten i hudcancer, förbättrad diagnosticering av mental hälsa och automatisk klassificering av röntgenbilder i tandvården. Det är några projekt som Vinnova nu finansierar i en satsning på AI för bättre hälsa.

01 Jun 2018

Vinnova satsar närmare 200 miljoner för att öka utvecklingstakten inom digital säkerhet och infrastruktur. Bakgrunden är det kraftigt ökade antalet cyberattacker i Sverige.

31 May 2018

Regeringen har utsett Darja Isaksson till ny generaldirektör för Vinnova. Hon kommer närmast från rollen som konsult och digital strateg. Hon tillträder uppdraget 20 augusti.

24 May 2018

Nu får 41 utvecklingsprojekt i små och medelstora företag finansiering av Vinnova med sammanlagt 59 miljoner kronor. Flera av projekten handlar om artificiell intelligens, bland annat en AI-plattform som kan förklara innebörden och konsekvenser av avtal och ge juridiska rekommendationer.

<p>Our press pictures include photos and contact details of everybody in our management group.</p>
<p>Download our logos in jgp and png format to use online and in Microsoft Office.</p>

Any questions?

If you have any questions, don't hesitate to contact us.

Daniel Holmberg

Press secretary

+46 8 473 30 53

daniel.holmberg@vinnova.se

Karin Tell

Director and head of Communications

+46 8 473 32 27

karin.tell@vinnova.se

Last updated 23 March 2018   |   Page manager: Daniel Holmberg   |   Page statistics