Newsroom

We publish press releases, news articles, press photos, logos and press contact details in our newsroom.

We're currently in the process of making all our content available in English. Meanwhile, please use our Swedish material.

Our latest news

04 Sep 2018

Sedan drygt två veckor är Darja Isaksson på plats som ny generaldirektör för Vinnova. Hon lyfter fram hållbarhet och internationalisering som två områden hon kommer att prioritera.

31 Aug 2018

Den 4 september öppnar det internationella och industridrivna forsknings- och innovationsprogrammet ITEA sitt årliga erbjudande. Där kan svenska företag och forskare delta i marknadsnära projekt för att utveckla innovativa programvaruintensiva system och tjänster.

02 Jul 2018

Sverige kan inte vara bäst på allt, men har potential att ligga i framkant inom vissa tillämpningar av AI om vi kraftsamlar inom forskning, kompetensutveckling och samverkan. Det var en av slutsatserna vid Vinnovas seminarium ”Hur kan Sverige bli ledande inom artificiell intelligens.” under årets Almedalsvecka.

04 Jun 2018

Tidigare upptäckt av pigmentförändringar som kan minska dödligheten i hudcancer, förbättrad diagnosticering av mental hälsa och automatisk klassificering av röntgenbilder i tandvården. Det är några projekt som Vinnova nu finansierar i en satsning på AI för bättre hälsa.

01 Jun 2018

Vinnova satsar närmare 200 miljoner för att öka utvecklingstakten inom digital säkerhet och infrastruktur. Bakgrunden är det kraftigt ökade antalet cyberattacker i Sverige.

Any questions?

If you have any questions, don't hesitate to contact us.

Daniel Holmberg

Press secretary

+46 8 473 30 53

daniel.holmberg@vinnova.se

Karin Tell

Director and head of Communications

+46 8 473 32 27

karin.tell@vinnova.se

Last updated 2 August 2018   |   Page manager: Daniel Holmberg   |   Page statistics