Newsroom

We publish press releases, news articles, press photos, logos and press contact details in our newsroom.

We're currently in the process of making these available in English. Meanwhile, please visit our Newsroom in Swedish.

Newsroom in Swedish

Our latest news

06 Dec 2017

Akut leverans av medicin i svårtillgängliga miljöer och möjligheter mäta omfattningen av skogsbränder. Drönare har många användningsområden. Vinnova gör nu en satsning på innovativa tjänster där drönare används.

28 Nov 2017

På uppdrag av regeringen placerar Vinnova en innovationsscout i Tel Aviv, som ska ge stöd till svenska företag och institutioner som söker samarbeten med israeliska företag.

23 Nov 2017

Vinnova, Vetenskapsrådet och Tillväxtverket satsar 30 miljoner under tre år på Big Science Sweden, en funktion som ska hjälpa svenska företag att ta hem beställningar från stora internationella forskningsanläggningar.

21 Nov 2017

Med hjälp av artificiell intelligens (AI) går det att till exempel tidigt förutse hjärtsjukdomar hos enskilda och vilka patienter på sjukhus som löper risk att få bakterieinfektioner. Vinnova finansierar nu flera projekt som ska utveckla nya lösningar inom hälsa, vård och omsorg med hjälp av AI.

17 Nov 2017

Vinnova satsar 25 miljoner på innovationslabb för att få fram nya metoder som kan minska segregationen. I ett av initiativen ska nyanlända utveckla och bygga småhus tillsammans med företag och kommuner. I ett annat ska unga tjejer från utsatta områden i Botkyrka ta fram lösningar för en mer jämställd utformning av den offentliga stadsmiljön.

Our press pictures include photos and contact details of everybody in our management group.

Download our logos in jgp and png format to use online and in Microsoft Office.

Any questions?

If you have any questions, don't hesitate to contact us.

Daniel Holmberg

Press secretary

+46 8 473 30 53

daniel.holmberg@vinnova.se

Karin Sevedag Tell

Director and head of Communications

+46 8 473 32 27

karin.sevedagtell@vinnova.se