Newsroom

We publish press releases, news articles, press photos, logos and press contact details in our newsroom.

We're currently in the process of making all our content available in English. Meanwhile, please use our Swedish material.

Our latest news

29 Nov 2018

Vinnova satsar nu på nio pilotprojekt där universitet och högskolor ska ta fram korta kurser för yrkesverksamma specialister. Ständig kompetensutveckling i arbetslivet blir allt viktigare för Sveriges konkurrenskraft och innovationsförmåga.

26 Nov 2018

I en ny satsning på visionsdriven hälsa finansierar Vinnova 15 förberedelseprojekt som ska mobilisera arbetet med viktiga nationella utmaningar. Det handlar bland annat om att utforma världens hållbaraste sjukvård, säkra antibiotikatillgången och att hantera ungas psykiska ohälsa.

20 Nov 2018

Nu växlar Sverige upp arbetet med precisionsmedicin inom hälso- och sjukvården och den kliniska forskningen. Satsningen innebär att fler patienter kan få rätt behandling i rätt tid och skapar ökade möjligheter för Sverige som ett attraktivt land för innovation och klinisk forskning.

15 Nov 2018

Vinnova satsar på att etablera starka regionala innovationsmiljöer i tre regioner som ska bidra till att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Initiativen får finansiering i tio år och handlar om digitalisering av hälsotjänster, framtidens jordbruksteknologi och omställning till klimatledande processindustri.

14 Nov 2018

Delade bostäder där du kan hyra ytor och funktioner efter behov, automatiserade terrängmaskiner inom skogsbruket och nya arbetssätt och IT-stöd för att bekämpa vårdrelaterade infektioner. Det är några innovationsprojekt som ska möta samhällsutmaningar och bidra till att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Any questions?

If you have any questions, don't hesitate to contact us.

Daniel Holmberg

Press secretary

+46 8 473 30 53

daniel.holmberg@vinnova.se

Karin Tell

Director and head of Communications

+46 8 473 32 27

karin.tell@vinnova.se

Last updated 2 August 2018   |   Page manager: Daniel Holmberg   |   Page statistics