Newsroom

We publish press releases, news articles, press photos, logos and press contact details in our newsroom.

We're currently in the process of making all our content available in English. Meanwhile, please use our Swedish material.

Our latest news

03 May 2018

Nu får 92 startup-bolag med innovativa affärsidéer dela på 27 miljoner från Vinnova. Bolagen får finansiering för att utveckla nyskapande lösningar som kan nå marknaden och bidra till Sveriges utveckling och konkurrenskraft.

02 May 2018

Utveckling och användning av artificiell intelligens har stor potential att skapa högre tillväxt och att effektivisera offentlig verksamhet i Sverige. Men för att ta tillvara möjligheterna behövs en nationell strategi med bland annat satsningar på utbildning, forskning och utveckling av regelverk. Det visar en analys som Vinnova tagit fram på uppdrag av regeringen.

27 Apr 2018

Vinnova har på uppdrag av regeringen gjort en analys av utveckling och potential för artificiell intelligens i Sverige.

27 Apr 2018

Kartläggning av växthusgaser, ny sökteknik vid lavinräddning och drönare som kan laddas i luften via kraftledningar och flyga långa uppdrag. Det är några av de projekt som får finansiering av Vinnova i en ny satsning på framtidens drönare.

27 Apr 2018

En människorättsklinik som ger utsatta grupper juridiskt stöd, billiga bostäder som utformas utifrån de boendes behov och en nationell satsning på fysisk aktivitet i skolan för att förbättra barns skolprestationer och psykiska hälsa. Det är några av de 37 projekt inom social innovation som nu får finansiering av Vinnova.

Our press pictures include photos and contact details of everybody in our management group.

Download our logos in jgp and png format to use online and in Microsoft Office.

Any questions?

If you have any questions, don't hesitate to contact us.

Daniel Holmberg

Press secretary

+46 8 473 30 53

daniel.holmberg@vinnova.se

Karin Tell

Director and head of Communications

+46 8 473 32 27

karin.tell@vinnova.se

Last updated 23 March 2018   |   Page manager: Daniel Holmberg   |   Page statistics