Newsroom

We publish press releases, news articles, press photos, logos and press contact details in our newsroom.

We're currently in the process of making all our content available in English. Meanwhile, please use our Swedish material.

Our latest news

17 Apr 2019

Individanpassad medicin ger möjligt att erbjuda varje enskild patient en mer precis och målinriktad behandling. De nordiska länderna gör en gemensam storsatsning på forskning och innovation inom området.

12 Apr 2019

I en ny satsning från Vinnova ska digitala lösningar utvecklas som kan öka människors funktionsförmåga. Det handlar bland annat om utveckling av ett hjälpmedel för ungdomar med autism.  

02 Apr 2019

Vinnova, Myndigheten för digitalförvalting och Sveriges kommuner och landsting stärker samarbetet för att främja digitalisering i offentlig sektor.  

28 Mar 2019

EU har nått en preliminär överenskommelse om det kommande forsknings- och innovationsprogrammet Horisont Europa. En stor andel av budgeten för 2021-2027 öronmärks till forskning och insatser för minskade klimateffekter.

27 Mar 2019

Singapore är ett av de länder i världen som kommit längst i digitaliseringen av offentlig verksamhet. Ett exempel på nya digitala tjänster för medborgarna är en plattform för livslångt lärande. Vad kan Sverige lära av stadsstaten i Sydostasien?  

Any questions?

If you have any questions, don't hesitate to contact us.

Daniel Holmberg

Press secretary

+46 8 473 30 53

daniel.holmberg@vinnova.se

Karin Tell

Director and head of Communications

+46 8 473 32 27

karin.tell@vinnova.se

Last updated 2 August 2018   |   Page manager: Daniel Holmberg   |   Page statistics