Newsroom

We publish press releases, news articles, press photos, logos and press contact details in our newsroom.

We're currently in the process of making these available in English. Meanwhile, please visit our Newsroom in Swedish.

Newsroom in Swedish

Our latest news

08 Mar 2018

Att leda projekt och processer anses vara en svensk specialitet. I en ny studie från Vinnova av Sverigeförhandlingen om höghastighetsjärnvägar kartläggs ett exempel på innovativ samhällsplanering.

13 Feb 2018

Regeringen etablerar ett nytt samordningskontor för life science som ska ledas av Jenni Nordborg, chef för Vinnovas avdelning hälsa.

11 Jan 2018

Vinnova finansierar ett antal projekt för utveckling av innovativa digitala tjänster för produktion och konsumtion av nyhetsmedia. Här förklarar vi bakgrunden till satsningen.

09 Jan 2018

Vinnova och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har kommit överens om att fördjupa samarbetet för att stärka innovationsförmågan i offentlig verksamhet.

06 Dec 2017

Akut leverans av medicin i svårtillgängliga miljöer och möjligheter mäta omfattningen av skogsbränder. Drönare har många användningsområden. Vinnova gör nu en satsning på innovativa tjänster där drönare används.

Our press pictures include photos and contact details of everybody in our management group.

Download our logos in jgp and png format to use online and in Microsoft Office.

Any questions?

If you have any questions, don't hesitate to contact us.

Daniel Holmberg

Press secretary

+46 8 473 30 53

daniel.holmberg@vinnova.se

Karin Sevedag Tell

Director and head of Communications

+46 8 473 32 27

karin.sevedagtell@vinnova.se

Last updated 30 January 2018   |   Page manager: Daniel Holmberg   |   Page statistics