Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Framtida EU-program för hållbara livsmedelssystem

Vinnova planerar att delta i ett framtida EU-partnerskap med fokus på hållbara matsystem. De första utlysningarna inom partnerskapet beräknas öppna under 2024.

Vinnova har tillsammans med Formas i en förberedande fas arbetat med det nya europeiska partnerskapet Sustainable food systems for people, planet and climate. Under april skickade vi in en ansökan om att delta i partnerskapet och efter sommaren beslutade EU-kommissionen om beviljande. I slutet av november hölls ett nationellt dialogmöte med information och möjlighet att ställa frågor och visa intresse för partnerskapet som nu går under namnet FutureFoodS. 

Vi beräknar att de första utlysningarna inom partnerskapet öppnar tidigast under andra halvan av 2024.

Läs mer om partnerskapet

Inspelning från dialogmöte: Europas nya partnerskap inom mat (30 nov 2023)

Last updated 12 February 2024

Page statistics