Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Framtida EU-program för hållbara livsmedelssystem

Vinnova planerar att delta i ett framtida EU-partnerskap med fokus på hållbara matsystem. De första utlysningarna inom partnerskapet beräknas öppna under 2024.

Vinnova och Formas har i en förberedande fas arbetat med det nya europeiska partnerskapet Sustainable food systems for people, planet and climate. Under april skickade vi in en ansökan om att delta i partnerskapet. Vi beräknar att de första utlysningarna inom partnerskapet öppnar under 2024.

Partnerskapet ska ta sig an komplexiteten i livsmedelssystemet efter att råvaran har producerats, efter primärproduktionen, för säkrare och hälsosammare dieter som produceras hållbart över hela världen.

Läs mer om partnerskapet

Last updated 16 November 2023

Page statistics