Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Följ och bidra till satsningen Ett nytt recept för matsystemet

Under våren 2023 pågår första delen av Vinnovas satsning Ett nytt recept för matsystemet. Nu finns det möjlighet för fler aktörer inom matsystemet att följa, bidra till och i viss mån påverka satsningen.

Ett nytt recept för matsystemet är en långsiktig insats för att möta de system- och policyutmaningar som hindrar innovation och omställning inom matområdet. Den ska bidra till att nyckelaktörer tillsammans bygger kapacitet och förutsättningar för innovation och hållbarhet i den svenska livsmedelskedjan.

I programmet deltar 51 organisationer inom fem spetsområden med potential att verka som förändringsmotorer för matsystemet. De fem områdena är:

  • Regenerativ, resilient och naturpositiv matproduktion
  • Proteinskiftet
  • Preventiv hälsa genom mat
  • Food tech för framtidens mat
  • Hållbara matvanor hos unga

Var med och bidra inför nästa steg

Under våren arbetar de fem teamen med att ringa in de viktigaste utmaningarna inom varje spetsområde. Det arbetet kommer att ligga till grund för nästa steg i satsningen; en utlysning som planeras öppna för ansökan under året. Vinnova ger nu fler aktörer inom matsystemet möjlighet att följa, bidra och och i viss mån påverka satsningen.

Anmäl dig via formuläret längst ned på sidan om du är intresserad av att vara med på resan mot ett nytt recept för matsystemet.

Du kommer att få:

  • Möjlighet att bidra med dina erfarenheter och expertis
  • Ta del av förslag och idéer till lösningar, som tas fram inom de fem temana
  • Tillgång till utvalt material från satsningen i form av föreläsningar och övningar om till exempel framsyn, systemtänkande, transformation och designtänkande.

Anmälan

Genom anmälan godkänner du att Vinnova delar dina uppgifter med deltagare i programmet, så att de kan kontakta dig. Vinnova kommer även att skicka uppdateringar till dig kring material eller information kopplat till programmet.

Nyfiken på mer information om satsningen

Här finns mer information om insatsen, beskrivning av varje tema och vilka organisationer som deltar.

Senast uppdaterad 17 januari 2023

Statistik för sidan