Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nationell kontaktperson Johan Lindberg

Man bör vara trivas i en rådgivande roll och ha förmågan att lyssna, förklara och entusiasmera. Det säger elektroingenjören Johan Lindberg, som är nationell kontaktperson (NCP) på Vinnovas avdelning för internationellt samarbete. – Vi guidar sökande inom EU-kommissionens utlysningar, förklarar han.

"Du blir EU-kommissionens förlängda arm i Sverige"

Johan Lindberg. Foto: Stefan Bohlin

Vad innebär det att arbeta som nationell kontaktperson?

– Rollen handlar om att vara EU-kommissionens förlängda arm i Sverige, vilket innebär att vi vägleder, informerar och stöttar svenska forskare, entreprenörer och företag som är intresserade av att söka medel från EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020. Rollen kräver att man har stor rådgivnings- och kommunikationsförmåga för att kunna lyssna, förklara och entusiasmera. Internt på Vinnova ingår också att bistå i utvecklingen av Vinnovas utlysningar och föra in EU och internationaliseringsperspektivet i dessa.

Hur kan en arbetsdag se ut?

– Vi jobbar proaktivt med att planera och arrangera evenemang, föreläsningar, informationsdagar och andra insatser som skulle kunna passa. Sedan håller vi också kontakt med organisationer, företag och universitet för att få ut budskap kring Horisont 2020 till dem. Det är viktigt att vi håller ett kontinuerligt informationsflöde till aktuella aktörer. En annan del handlar om att reaktivt svara på direkta frågor från aktörer om utlysningar. Vi själva får också regelbunden uppdatering från EU-håll om vad som är på gång inom utlysningarna.

Hur är Vinnova som arbetsplats?

– Det är en väldigt bra arbetsplats som erbjuder omväxlande och mångfacetterade dagar. Vi är organiserade som en enhet inom EU-verksamheten och arbetar nära i en arbetsgrupp med liknande frågor. Inom enheten är vi uppdelade inom ämnesområden och jobbar sedan särskilt mot det området. Vi får en väldig bredd och ett helikopterperspektiv inom ämnesområdet och inom internationell utveckling.

Hur hamnade du själv på Vinnova?

– Jag är elektroingenjör och har själv forskat inom taligenkänning, det vill säga människa/maskin-kommunikation. Det var mitt i IT-bubblan 2001 och efter det bytte jag från att själv forska till att ha en mer rådgivande funktion genom att söka mig till Vinnova. Jag tycker att det är en spännande utmaning att driva utvecklingen framåt genom att hjälpa andra, i stället för att aktivt göra det själv.

Vad möter du för utmaningar i ditt jobb?

– Både en utmaning och en möjlighet är att digitalisering kommer in i alla områden och är en samverkanspunkt inom utlysningarna. EU-kommissionens drivkraft är att öka samverkan i Europa, och det blir därför vår utgångspunkt. Det leder till en annan utmaning som jag ofta ställs inför, nämligen att få aktörer att öppna ögonen för att samarbeta med andra aktörer internationellt. De allra flesta utlysningar handlar om att samarbeta med områdesexperter i andra europeiska länder. Det kräver att man som NCP kan kommunicera med aktören kring vilka behov som finns och kompromisser som kan behöva göras för att möjliggöra ett bra samverkansprojekt. 

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Jag får en väldig kick när jag får återkoppling och positiv feedback från de som fått igenom sitt projekt och som lyckats få resurser från EU. Det är intressant att få följa forskningsutvecklingen så nära och se att det hela tiden sker förbättringar för vår vardag.

Senast uppdaterad 4 april 2019

Statistik för sidan