Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

Hållbara samhällen

Vi vill bidra till att svenska städer och samhällen visar världen hur det går att skapa goda levnadsförhållanden för alla inom de planetära gränserna!

Hållbara samhällen handlar om hur den fysiska miljön planeras, byggs, digitaliseras, används och förvaltas. Men också hur den fysiska och upplevda miljön kan påverka både människor och biologiska system.

Fokus inom detta område är att minska klimatpåverkan och stärka resiliensen i våra städer och samhällen. Vi fokuserar också på att stärka social hållbarhet för att skapa trygga, attraktiva och hälsofrämjande livsmiljöer.

För att få till en sådan omställning kommer digitalisering, internationellt samarbete samt policy och governance att vara centrala byggstenar.

Hitta finansiering

Frågor?

Om du vill veta mer om vad som händer i området eller hur du kan bidra, kontakta oss. 

Thomas Bergendorff

Tf Områdesledare

+46 8 473 30 07

Senast uppdaterad 3 februari 2023

Sidansvarig: Thomas Bergendorff

Statistik för sidan