Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Rådet för hållbara städer

Rådet ska bidra till en långsiktig utveckling av hållbara städer och verka för att genomföra regeringens politik för hållbar stadsutveckling. Ansvaret för att genomföra politiken för hållbar stadsutveckling ligger på flera myndigheter och därför behövs ett forum.

Rådet för hållbara städers uppgift

Regeringen vill stärka städernas förutsättningar att utvecklas till levande, gröna, hälsosamma och trygga platser där människor möts och innovationer skapas. Arbetet med hållbara städer skapar ett helhetsgrepp om hur staden kan och bör utvecklas och bli socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar.

Hållbar stadsutveckling omfattar frågor om bland annat fysisk planering, bebyggelse och bostäder, transporter och infrastruktur inklusive fast och mobilt bredband, digitalisering, tillgänglighet och användbarhet, regional tillväxt, miljö och klimatfrågor, energifrågor, arkitektur, kulturmiljö, teknikutveckling, sociala frågor och folkhälsa samt forskning, utveckling och innovationer. En hållbar stadsutveckling är viktig för att nå flera samhällsmål.

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Hållbar stads nyhetsbrev

Följande myndigheter är ledamöter i rådet:

 • Boverket
 • Forte
 • Formas
 • Länsstyrelserna
 • Myndigheten för delaktighet
 • Naturvårdsverket
 • Riksantikvarieämbetet
 • Statens centrum för arkitektur och design, ArkDes
 • Statens konstråd

 • Energimyndigheten
 • Tillväxtverket
 • Trafikverket
 • Vinnova

I uppdraget till de myndigheter som ingår i rådet ingår att senast den 1 februari varje år ta fram en åtgärdslista med konsekvensbeskrivna åtgärder som publiceras på respektive myndighets webbplats. Listan ska omfatta åtgärder som respektive myndighet har genomfört och avser att genomföra.

Vill du veta mer? 

Du kan läsa mer om Rådet för hållbara städer på Hållbar stads webbplats.

Frågor?

För frågor om Vinnovas medverkan i Rådet för hållbara städer, kontakta:

Gustav Malm

Handläggare

+46 8 473 30 20

Marie Karlsson

Handläggare

+46 8 473 32 75

Senast uppdaterad 20 september 2023

Statistik för sidan