Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Susanne Nejderås

Susanne Nejderås_600.jpg

Exptertområde och kontaktuppgifter

Expertområde

Lång erfarenhet inom textil- och modebranschen, inom segment såsom smarta textilier, hållbara material och cirkulär ekonomi. Förmåga att sammanföra olika aktörer och branscher och hitta lösningar genom textila processer. Flerårig erfarenhet av att driva komplexa projekt genom många discipliner och olika kulturer såväl nationella som internationella.

Kontaktuppgifter

070-216 84 55, Susanne Nejderås

Erfarenheter

Vilka erfarenheter tar du med dig från Silicon Valley?

Det ger en unik insyn och förståelse för den världskända kulturen kring Silicon Valley som är väldigt värdefull när vi vidareutvecklar vår innovationsmiljö i Sverige men också i många andra sammanhang. Den längre tiden på plats i Palo Alto ger en god inblick i verksamheten kring Nordic Innovation House och hur denna hub kan vara en resurs för svenska företag.

Förutom en ovärderlig upplevelse och erfarenhet personligen har vistelsen gett mig många värdefulla kontakter som skapat möjlighet till spännande samarbeten i linje med min handlingsplan och vår internationaliseringsstrategi. Genom denna erfarenhet finns nu goda förutsättningar att uppnå missionen med att Smart Textiles blir den internationellt ledande innovationspartners inom textil förnyelse och på vis kunna skapa en bättre värld.

Utifrån dina erfarenheter, vad skulle du vilja bidra med i det svenska innovationssystemet?

Jag skulle vilja dela med mig av de kulturella skillnaderna och vilka möjligheter de skapar för att utveckla sin idé, sin kompetens och sin förmåga till samarbeten över gränserna. Erfarenheten och min personliga reflektion jag tar med mig till det svenska innovationssystemet är att det finns två ingångar till att bli en del av miljön i Silicon Valley. Möjligheterna för start-ups och företag att utvecklas internationellt där Nordic Innovation House är en given aktör. Den andra möjligheten och ingången är genom tematiska områden och projekt inom dessa, där rätt område kan skapa stort intresse. På så vis ger det en stor möjlighet för det svenska innovationssystemet att fördjupa närvaron och samarbetena i Silicon Valley.

Senast uppdaterad 21 november 2023

Statistik för sidan