Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Intern visselblåsarkanal

Vill du komma i kontakt med Vinnovas interna visselblåsarkanal?

Information om att visselblåsa hittar du här:

https://whistle.qnister.com/vinnova

Kanalen får endast nyttjas av personer som anges i 5 kapitel 7 §  - och som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden. Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden Svensk författningssamling 2021:2021:890 Riksdagen

Frågor?

Maria Edholm

Jurist / Tf Dataskyddsombud

+46 8 473 31 46

Senast uppdaterad 5 september 2022

Statistik för sidan