Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Framtidens handel

Dagligvaruhandeln utgör mellanhanden mellan de som producerar mat och de som konsumerar den. För att framtidens handel ska främja hållbara och hälsosamma matvanor och skapa bättre förutsättningar för svenska producenter krävs nya lösningar kopplade till bland annat e-handel, logistik, spårbarhet, matsvinn, konsumentbeteende och affärsmodeller.

Hälsosamma matvanor och goda förutsättningar för producenter

Den globala matindustrin har medfört stora fördelar för konsumenten med ökad bekvämlighet, valfrihet och lägre priser, men har samtidigt bidragit till ohälsa och stora utmaningar för bönderna och miljön.

Starkare samarbete för att utveckla dagligvaruhandeln

Vi arbetar för att stärka samarbetet mellan dagligvaruhandeln, producenter, livsmedelsföretag, akademi, civilsamhället, myndigheter och andra aktörer i systemet. Några viktiga områden att utveckla är logistik, e-handel, mat som upplevelse, matsvinn, utbud och förutsättningar för svenska bönder att producera hållbar mat som dagligvaruhandeln efterfrågar. Nya sätt att utnyttja den fysiska butiken, konsumentbeteende, data, spårbarhet, lokal matproduktion, cirkulära modeller och innovativa affärsmodeller är också viktiga områden.

Dagligvaruhandeln är en bra utgångspunkt för att testa ett missionsorienterat angreppsätt för att främja hälsosamma matvanor och skapa goda förutsättningar för svenska producenter.

 

Senast uppdaterad 15 november 2021

Statistik för sidan