Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Postdoctoral fellowships standard program - Japan

Nu finns möjlighet att söka postdoc fellowship för vistelse i Japan för dig som doktorerat under de senaste sex åren. Vinnova förmedlar ansökan till detta program tillsammans med Kungliga Vetenskapsakademien och Stiftelsen för strategisk forskning.

Japan postdoc.jpg

Om programmet

Postdoctoral fellowships standard program arrangeras av Japan Society for the Promotion of Science (JSPS). Programmet ger möjligheter till postdoktorala forskare från utlandet att under ledning av en värdforskare genomföra samverkansforskning med forskargrupper vid japanska universitet och forskningsinstitutioner.

Forskningsområdena humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap ingår i detta program. Behöriga är medborgare i ett land som likt Sverige har diplomatiska förbindelser med Japan. Sökande ska ha doktorsexamen som erhållits inom de senaste 6 åren

  • Varaktighet: 12-24 månader
  • Ansökan ska skickas till:JSPS Stockholm Office: sto-info@overseas.jsps.go.jp
  • Vänligen skriv “Application for FY2023 (Standard)” i ämnesraden i mailet med ansökan.
  • Deadline för ansökan 8 januari 2023
  • Nedan hittar du de dokument du behövar för att söka. Tänk på att det kan ta tid att formulera ansökan så börja i god tid.

Application form.docx

Application Guidelines.pdf

Instructions for the application form.pdf

Sample letter of Invitation-Acceptance letter.pdf

Information om ansökan till postdoctoral Fellowships Standard Program – JSPS (jsps-sto.com)

Senast uppdaterad 9 november 2022

Statistik för sidan