Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

iHubs Sweden

iHubs Sweden är en samverkansplattform med grund i de initiativ som etablerats runt om i landet genom Vinnväxt. iHubs Sweden finansieras av Vinnova.

När företag, forskare, beslutsfattare och politiker agerar tillsammans i regioner, inom utvalda styrkeområden och kring smart specialisering ökar förutsättningen för innovation och tillväxt både på aktörs- och systemnivå. Detta vill iHubs Sweden bidra till.

iHubs Sweden hjälper initiativen att förbättra sina förutsättningar för innovation genom att:

  • Stärka attraktiviteten mot globala företag
  • Kartlägga och katalysera initiativens erbjudanden
  • Skapa nya förutsättningar för initiativens långsiktiga professionalisering
  • Visa på hur initiativen inspirerar mångfald och hållbarhet
  • Ge förutsättningar för en nationell samverkansplattform
  • Stärka internationella samarbeten

 

Besök iHubs webbplats

Senast uppdaterad 14 juli 2021

Statistik för sidan