Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Åsa Wallin

Åsa-Wallin.png

Expertområde

Life Science, innovation, forskning, kvadrupelhelix, internationalisering

Kontaktuppgifter

070-0850510, +1 (650)374-7903, asa.wallin@liu.se

Erfarenheter

Vilka erfarenheter tog du med dig från Silicon Valley?

Silicon Valley är en internationell innovationshub och en smältdegel vad det gäller intressen, kompetenser och kulturella bakgrunder. Bakom det omedelbara intrycket av techjättar, topprankade universitet och start-ups finner man människorna, energin och kulturen ”pay it forward” som utgör fundamentet i den unika miljö som området erbjuder. Erfarenheter jag tar med mig hem är hur viktigt och centralt det är att värdesätta och odla personliga relationer med människor. Oavsett om det är ett kort möte i en Uber eller ett traditionellt jobbmöte med tydliga mål. Silicon Valley är en framtidsplats där allt kan hända och framförallt kan det ske mycket snabbt. I Sverige behöver vi bli bättre på att dela med oss och öppna upp, att våga vara lite galna samt att ta risken att misslyckas. Det är vägen till innovation.

Utifrån dina erfarenheter, vad skulle du vilja bidra med i det svenska innovationssystemet?

Att öppna upp för och vara en accelerator för fler dynamiska, internationella samarbeten inom framförallt life science men även andra områden. Silicon Valley och USA har även att lära från det svenska ekosystemet där vi till exempel kommit långt inom området hållbarhet som genomsyrar alla sektorer och branscher idag. Därtill vill jag bidra med en konkret kunskap om hur man tar sig an Silicon Valley som företag, universitet, offentlig organisation eller familj och därigenom bidra till att ”pay it forward”-kulturen kan få fästa i Sverige.

 

Senast uppdaterad 20 maj 2024

Statistik för sidan