Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Klimatneutral och cirkulär produktion

En klimatneutral och cirkulär produktion innebär ett produktionssystem som drivs av hållbar energiförsörjning och där inga restmaterial går till spillo. Det innebär att förnybara råvaror används till både material och energi. Det handlar också om att förlänga livslängden på komponenter och produkter genom att skapa förutsättningar för återtillverkning.

Effektivt nyttjande av material- och energiflöden

Det kan bland annat innebära att fossila råvaror ersätts av förnybara och biobaserade råvaror utan negativ påverkan på biologisk mångfald eller att man inom ramen för produktionssystemet maximalt nyttjar restprodukter och koldioxidströmmar som sekundära insatsmaterial.

Digitalisering och automatisering som möjliggörare

För att lyckas med klimatneutral och cirkulär produktion krävs ett system som kan spåra och deklarera komponenter, material och produkters klimatpåverkan genom hela värdekedjan. En ökad grad av digitalisering och automatisering möjliggör excellenta, responsiva och smarta fabriker och leverantörskedjor, som i sin tur bidrar till en optimerad klimatneutral energiförsörjning och materialanvändning. 

Projekt för klimatneutral och cirkulär produktion

Följande projekt har finaniserats av Vinnova för att bidra till klimatneutral och cirkulär produktion.

Senast uppdaterad 29 mars 2023

Statistik för sidan