Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kraftsamling för ökat nyttiggörande av hälsodata

Vinnova kraftsamlar för att driva på utvecklingen inom hälsodataområdet. I denna satsning söker Vinnova er som vill delta i gränsöverskridande samarbeten för att driva utvecklingen mot ett effektivt och säkert flöde av data så att fler får ett liv i hälsa. I ett första steg får sju projekt stöd för att planera och förbereda samarbeten där flera olika aktörer testar att använda hälsodata på helt nya sätt i verklig miljö, så kallade systemdemonstratorer.

Ett första steg mot systemdemonstratorer

Som ett första steg i kraftsamlingen stöttar vi förberedelseprojekt med potential att driva utvecklingen inom flera viktiga delar av hälsodataområdet. Projekten ska engagera ändamålsenliga aktörer för att tillsammans planera hur en framtida systemdemonstrator kan se ut och genomföras.

Under hösten stöttar vi förberedelserna och stimulerar nätverkande med exempelvis workshops och kunskapshöjande lunchföreläsningar. Aktiviteterna är öppna för alla intresserade, så håll utkik på vinnova.se och Linkedin.

I nästa fas kommer det att bli möjligt att söka finansiering för att genomföra demonstratorn. Denna utlysning öppnar under 2023.

Följ oss på LinkedIn i Kraftsamling hälsodata 

Fyra perspektiv på interoperabilitet och hälsodata

Vinnova bjuder under oktober och november in till fyra webinarier för dig som vill lära mer om interoperabilitet. För dig som missat något av webinarierna delar vi här presentationerna från genomförda webinarier.

Teknisk interoperabilitet

Semantisk interoperabilitet ur ett statligt perspektiv

Semantiken ur ett regionalt perspektiv

 

Tidigare ansökningstillfällen

Förberedelseprojekt - Kraftsamling för ökat nyttiggörande av hälsodata
Stängde 31 maj 2022

Finansiering av förberedelseprojekt för planering av en systemdemonstrator för ökat nyttiggörande av hälsodata.

Om du har frågor kring hälsodata kontakta oss gärna på halsodata@vinnova.se

Senast uppdaterad 31 oktober 2022

Diarienummer 2022-00012

Statistik för sidan