Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kraftsamling för ökat nyttiggörande av hälsodata

Vinnova kraftsamlar för att driva på utvecklingen inom hälsodataområdet. I denna satsning söker Vinnova er som vill delta i gränsöverskridande samarbeten för att driva utvecklingen mot ett effektivt och säkert flöde av data så att fler får ett liv i hälsa. I ett första steg får sju projekt stöd för att planera och förbereda samarbeten där flera olika aktörer testar att använda hälsodata på helt nya sätt i verklig miljö, så kallade systemdemonstratorer.

Ett första steg mot systemdemonstratorer

Som ett första steg i kraftsamlingen stöttar vi förberedelseprojekt med potential att driva utvecklingen inom flera viktiga delar av hälsodataområdet. Projekten ska engagera ändamålsenliga aktörer för att tillsammans planera hur en framtida systemdemonstrator kan se ut och genomföras.

Under hösten stöttar vi förberedelserna och stimulerar nätverkande med exempelvis workshops och kunskapshöjande lunchföreläsningar. Aktiviteterna är öppna för alla intresserade, så håll utkik på vinnova.se och Linkedin.

I nästa fas kommer det att bli möjligt att söka finansiering för att genomföra demonstratorn. Denna utlysning öppnar under 2023.

Följ oss på LinkedIn i Kraftsamling hälsodata 

Fyra perspektiv på interoperabilitet och hälsodata

Interoperabilitet är avgörande för att kunna dra full nytta av hälsodata. Det handlar om förmågan hos system, organisationer eller verksamhetsprocesser att fungera tillsammans och kunna kommunicera med varandra genom att följa överenskomna regler. Interoperabilitet brukar delas in i fyra perspektiv; teknik, semantik, juridik och organisation. Vinnova bjuder därför med stöd av experter på området in till webbinarier för dig som vill lära mer. Om du missat något av webbinarierna delar vi här genomförda presentationer och inspelningar. Hittills har vi genomfört fyra seminarier:

  • Teknisk interoperabilitet: Du hittar presentationen från webbinariet nedan
  • Semantisk interoperabilitet ur ett statligt perspektiv - se film och presentation från webinariet nedan
  • Semantiken ur ett regionalt perspektiv - se film och presentation nedan
  • Data, juridik och integritet kring interoperabilitet - se film längre ner på sidan

             Teknisk interoperabilitet

Presentation från webbinarium om teknisk interoperabilitet

Semantisk interoperabilitet ur en statligt perspektiv

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att se videoklipp från YouTube. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Se videon på separat webbplats i separat fönster

Detta är en inspelning från webbinariet om semantiken för interoperabilitet ur ett statligt perspektiv. Nedan kan du också ta del av del av en PDF med presentationen från webbinariet.

Semantiken ur ett regionalt perspektiv: Hur definierar vi interoperabilitet?

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att se videoklipp från YouTube. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Se videon på separat webbplats i separat fönster

Här kan du följa inspelningen från lunchseminariet om semantiken för interoperabilitet ur ett regional perspektiv. Nedan kan du också ta del av del av en PDF med presentationen från webbinariet .

Data, juridik och integritet kring interoperabilitet

Klicka här för att se filmen om Data, juridik och integritet direkt på Youtube. 

Vi kommer snart att lägga upp filmen direkt på denna webbsida.

Tidigare ansökningstillfällen

Systemdemonstrator för nyttiggörande av data från vård och omsorg
Stängde 21 juni 2023

Vinnova stödjer genomförandet av systemdemonstratorer för ökat nyttiggörande av data från vård och omsorg.

Om du har frågor kring hälsodata kontakta oss gärna på halsodata@vinnova.se

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att se videoklipp från YouTube. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Se videon på separat webbplats i separat fönster

Senast uppdaterad 21 maj 2024

Diarienummer 2022-00012

Statistik för sidan