Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Systemdemonstrator för nyttiggörande av vårdens och omsorgens data

Den här utlysningen stödjer genomförandet av så kallade systemdemonstratorer för att nyttiggöra vårdens och omsorgens data. Det handlar om att i en verklig miljö demonstrera en kombination av innovativa och mogna lösningar och förändra ett helt system. Deltagande aktörer ska ha kapacitet och ambition att gå samman i storskaligt samarbete. Målet är bättre möjligheter för forskning, innovation, kvalitetsutveckling, styrning och uppföljning, samt i förlängningen god och jämlik hälsa.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

I denna utlysning ges bidrag för att demonstrera hur en kombination av innovativa lösningar tillsammans kan förändra ett helt system. Systemdemonstration handlar om att integrera flera olika dimensioner för att långsiktigt skapa skalbara lösningar.

Vem kan söka?

För att kunna söka krävs minst tre projektparter från olika sektorer, varav minst en vårdgivare. Aktörerna ska ha kapacitet att driva och koordinera ett ambitiöst samarbete för att genomföra en storskalig systemdemonstrator i verklig miljö.

Hur mycket kan ni söka?

I utlysningen finansieras upp till tre systemdemonstratorer med maximalt 30 miljoner kronor vardera, fördelat under fyra år.

Viktiga datum

Vi kommer att ha digitala möten, frågestunder och enskilda dialoger alternativt gruppdiskussioner om erbjudandet vid ett antal tillfällen. Du hittar dem i tidslinjen nedan. Länk till mötena kommer att publiceras på respektive datum i god tid före mötet. Första informationsmötet är 4 april klockan 13-14.

 • Frågor och svar om erbjudandet

  Här kan du ta del av vanliga frågor och svar kring det här erbjudandet.

  FAQ till utlysningen Systemdemonstrator för nyttiggörande av data från vård och omsorg

  Ta del av presentationen från informationsmötet

  Vad handlar erbjudandet om?

  Det övergripande målet med det här erbjudandet (utlysningen) är att bidra till god och jämlik hälsa. För att nå detta mål krävs mer träffsäkra insatser inom prevention, tidig och precis diagnostik, behandling och effektiv rehabilitering. Nya och bättre sätt att nyttiggöra vårdens och omsorgens data kan bidra till bättre möjligheter inom forskning, innovation, kvalitetsutveckling, uppföljning, styrning och resursplanering. 

  I utlysningen ges bidrag för att demonstrera hur en kombination av innovativa och mogna lösningar kan förändra ett helt system i en verklig kontext. Att arbeta med systemförändring innebär att ha ett helhetsperspektiv, adressera utmaningar inom flera olika dimensioner, exempelvis regelverk, affärsmodeller, beteenden och infrastruktur. Genom att testa möjligheter och lösningar identifieras inom vilka dimensioner något behöver förändras och anpassas för att lyckas med hela den tänkta omställningen. Systemdemonstration handlar om att skapa skalbara och långsiktiga lösningar som fungerar nationellt, och på sikt internationellt. 

  Erbjudandet riktar sig till aktörer med kapacitet att gå samman i ett storskaligt ambitiöst samarbete med många involverade parter. Dessa aktörer kan vara till exempel vårdgivare, företag, regioner, myndigheter och patientorganisationer. För att kunna söka krävs minst tre projektparter, varav minst en vårdgivare. Aktörerna förväntas tillsammans koordinera och driva genomförandet av en systemdemonstrator i verklig miljö.

  I utlysningen finansieras upp till tre systemdemonstratorer med maximalt 30 miljoner vardera, fördelat under fyra år.

  Erbjudandet är öppet för alla aktörer utan krav på tidigare beviljat förberedelseprojekt.

  Läs mer om satsningen för bättre vård med samlad data

   

  Se det inspelade informationsmötet om erbjudandet

  Inspelning av informationsmötet "Systemdemonstrator för nyttiggörande av vårdens och omsorgens data" from vinnovase on Vimeo.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Anna Löfgren Wilteus

  Handläggare

  + 46 8 473 32 66

  Richard Hellborg

  Handläggare

  + 46 8 473 31 23

  Jonas Tranell

  Handläggare

  + 46 8 473 30 73

  Sanna Edlund

  Utlysningsansvarig

  + 46 8 473 31 63

  Maria Olsson

  Administratör

  + 46 8 473 31 18

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2023-00298

  Statistik för sidan