Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Jenny Nordlöw

Jenny-Nordlöv.jpg

Expertområde och kontaktuppgifter

Expertområde

Startups, investeringar, samverkan.

Kontaktuppgifter

jenny.nordlow@wfab.se 

Erfarenheter

Vilka erfarenheter tar du med dig från Silicon Valley?

Vikten av samverkan mellan företag och olika aktörer i innovationssystemet, förmågan att som entreprenör tänka stort och visionärt från dag ett.

Utifrån dina erfarenheter, vad skulle du vilja bidra med i det svenska innovationssystemet?

Öka samverkan mellan svenskt näringsliv och startups med ekosystemet i Silicon Valley. 

Senast uppdaterad 21 november 2023

Statistik för sidan