Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Jenny Nordlöw

Jenny-Nordlöv.jpg

Expertområde och kontaktuppgifter

Expertområde

Startups, investeringar, samverkan.

Kontaktuppgifter

jenny.nordlow@wfab.se 

Erfarenheter

Vilka erfarenheter tar du med dig från Silicon Valley?

Vikten av samverkan mellan företag och olika aktörer i innovationssystemet, förmågan att som entreprenör tänka stort och visionärt från dag ett.

Utifrån dina erfarenheter, vad skulle du vilja bidra med i det svenska innovationssystemet?

Öka samverkan mellan svenskt näringsliv och startups med ekosystemet i Silicon Valley. 

Last updated 21 November 2023

Page statistics